Pre-registration

User pre-registration form page.

Informace k vyplnění:

  • Služba je určena těm, kteří dosud nejsou zaregistrováni jako čtenáři knihovny.
  • Po předregistraci je nutná osobní registrace s ověřením údajů v knihovně nejpozději do 30 kalendářních dnů. Po této době bude předregistrace automaticky zrušena.
  • Pouze předregistrovaný čtenář nemá přístup ke službám knihovny.
  • Informace pro možnost platby registračního poplatku bezhotovostním způsobem jsou obsaženy v potvrzujícím e-mailu.
  • Mobil a e-mail slouží ke komunikaci a zasílání informačních upozornění (konec výpůjční lhůty, výzva k vyzvednutí rezervací apod.).
  • Ve všech polích, kromě hesla, dodržujte diakritiku.
  • Vyplněné heslo bude po dokončené registraci sloužit jako přístup do čtenářského konta v katalogu.
  • Další informace k možnostem předregistrace naleznete v Dodatku Knihovního řádu.

User's personal data protection
Fields marked with * are obligatory.

Personal data

(Enter date in format DD.MM.YYYY)

(Telephone number for service SMS - format: 9 or 12 numbers)

(Telephone number - format: 9 or 12 numbers)

Permanent residence
Contact (temporary) address
Access password

Enter the password without diacritics. Min. 6 characters.

Captcha