Number of the records: 1  

občanská práva

 1. Topical termobčanská práva
  Other termpráva občanská
  občanské svobody
  svobody občanské
  práva občanů
  See also Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  občanskoprávní vztahy
  občanské poradenství
  politická práva
  rovnost (kategorie)
  Narrower term: jazykové právo
  Narrower term: ochrana osobních údajů
  Narrower term: práva dětí
  Narrower term: práva menšin
  Narrower term: práva žen
  Narrower term: právo azylu
  Narrower term: právo duševního vlastnictví
  Narrower term: právo na informace
  Narrower term: právo na ochranu zdraví
  Narrower term: právo na spravedlivý soudní proces
  Narrower term: právo na vzdělání
  Narrower term: rovnost ras
  Narrower term: rovné postavení mužů a žen
  Narrower term: vlastnické právo
  Broader term: lidská práva
  Linking entrycivil rights
  piliečių teisės
  Prava na gradjanite. Gradjanski prava
  občianske práva
  Državljanske pravice
  prawa obywateli
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  UDC342.72/.73
  FileVěcné téma
  References (16) - Věcné téma
  (5) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1