Number of the records: 1  

rovné postavení mužů a žen

 1. Topical termrovné postavení mužů a žen
  Other termpostavení mužů a žen rovné
  rovnost mužů a žen
  rovnoprávnost mužů a žen
  rovné postavení žen a mužů
  postavení žen a mužů rovné
  genderová rovnost
  genderová nerovnost
  rovnost genderová
  nerovnost genderová
  See also Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  emancipace
  rovnost příležitostí
  Broader term: občanská práva
  Linking entrygender equality
  lyčių lygybė
  Polova ednakvost
  rovnopránosť mužov a žien
  Enakost med spoloma
  równość płci
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  UDC342.722
  FileVěcné téma
  References (1) - Osoby
  (4) - Věcné téma
  (23) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.