Number of the records: 1  

sémantika

 1. Topical termsémantika
  See also interpretace textů
  palindromy
  Narrower term: abstraktní pojmy
  Narrower term: determinace (lingvistika)
  Narrower term: diskurzivní analýza
  Narrower term: indexické výrazy
  Narrower term: kvantifikace (lingvistika)
  Narrower term: logická sémantika
  Narrower term: modalita (lingvistika)
  Narrower term: onomaziologie
  Narrower term: posesivita (lingvistika)
  Narrower term: psychosémantika
  Narrower term: strukturní sémantika
  Narrower term: vágnost slov
  Broader term: lingvistika
  Linking entrysemantics
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  UDC81'37
  FileVěcné téma
  References (5) - Věcné téma
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1