Number of the records: 1  

lingvistika

 1. Topical termlingvistika
  Other termjazykověda
  obecná lingvistika
  lingvistika obecná
  See also jazyky
  lingvistky
  lingvisté
  Narrower term: analogie (lingvistika)
  Narrower term: aplikovaná lingvistika
  Narrower term: diachronní lingvistika
  Narrower term: distinktivní rys (lingvistika)
  Narrower term: dějiny lingvistiky
  Narrower term: feministická lingvistika
  Narrower term: filozofie jazyka
  Narrower term: fonetika
  Narrower term: fonologie
  Narrower term: generativní lingvistika
  Narrower term: genetická klasifikace jazyků
  Narrower term: geografická lingvistika
  Narrower term: gramatologie
  Narrower term: historická lingvistika
  Narrower term: inkorporace (lingvistika)
  Narrower term: jazyk
  Narrower term: kategorizace (lingvistika)
  Narrower term: kognitivní lingvistika
  Narrower term: komparativní lingvistika
  Narrower term: kontext (lingvistika)
  Narrower term: kontrastivní lingvistika
  Narrower term: korpusová lingvistika
  Narrower term: lexikografie
  Narrower term: lexikologie
  Narrower term: linearita (lingvistika)
  Narrower term: matematická lingvistika
  Narrower term: mluvnice
  Narrower term: negace (lingvistika)
  Narrower term: obtížná slova
  Narrower term: polyfunkčnost (lingvistika)
  Narrower term: počítačová lingvistika
  Narrower term: pragmatika
  Narrower term: principy a parametry (lingvistika)
  Narrower term: příznakovost (lingvistika)
  Narrower term: redukce (lingvistika)
  Narrower term: segmentace (lingvistika)
  Narrower term: strukturní lingvistika
  Narrower term: střídání kódů (lingvistika)
  Narrower term: synkretismus (lingvistika)
  Narrower term: syntagmatika
  Narrower term: sémantika
  Narrower term: teorie jazyka
  Narrower term: textová lingvistika
  Narrower term: typologie (lingvistika)
  Linking entrylinguistics
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  UDC81'1
  FileVěcné téma
  References (97) - Osoby
  (5) - t100r
  (24) - Věcné téma
  (16) - Knihy
  (7) - Články
  (1) - CD
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1