Search results

 1. Americká stopa české Maffie : vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka s kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1921-1938) / Jan Hálek (ed.)  Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 617 stran . ISBN 978-80-7422-341-9 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N61241; 327 (ŠTĚ)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Americká stopa české Maffie

  book

 2. Cesty z apokalypsy : fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914-1922 / Ota Konrád, Rudolf Kučera  Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018 . 364 stran . ISBN 978-80-200-2874-7. ISBN 978-80-87782-82-8 . [1, currently available 1]
  N66823; 316 (KON)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Cesty z apokalypsy

  book

 3. Český "konzul" ve Vídni : politická korespondence c.k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeským předákem Bedřichem Pacákem. I. / Martin Klečacký (ed.)  Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 . 378 stran . ISBN 978-80-7422-423-2 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Část: 1.
  N61242/01; 32(437) (REZ)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Český "konzul" ve Vídni

  book

 4. Český "konzul" ve Vídni : politická korespondence c.k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem. II. / Martin Klečacký (ed.)  Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017 . 327 stran . ISBN 978-80-7422-492-8 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Část: 2.
  N61242/02; 32(437) (REZ)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Český "konzul" ve Vídni

  book

 5. Děkuji životu : vzpomínky a zápisy českého historika / František Kutnar ; Hana Kábová (ed.)  Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017 . 223 stran . ISBN 978-80-7422-432-4 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N65024; 929(437) (KUT)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Děkuji životu

  book

 6. Dvojí život : vzpomínky protektorátního ministra / Jiří Havelka ; Robert Kvaček, Josef Tomeš a kol. (eds.)  Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 . 295 stran . ISBN 978-80-7422-357-0 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N60235; 32(437) (HAV)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Dvojí život

  book

 7. Marx, Engels, Beatles : myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968 / Zdeněk Nebřenský  Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017 . 422 stran . ISBN 978-80-200-2668-2. ISBN 978-80-87782-66-8 . [1, currently available 1]
  N63165; 316 (NEB)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Marx, Engels, Beatles

  book

 8. "Račte to podepsat libovolnou šifrou" : prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935) / Richard Vašek  Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018 . 357 stran . ISBN 978-80-200-2943-0. ISBN 978-80-87782-94-1 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N66622; 070 (VAŠ)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  "Račte to podepsat libovolnou šifrou"

  book

 9. Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu / Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela (edd.)  Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018 . 532 stran . ISBN 978-80-200-2870-9. ISBN 978-80-87782-81-1 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N66161; 32(437) (SLÁ)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Sláva republice!

  book

 10. Sousedé : česko-rakouské dějiny / Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi (eds.). ; přeložili Zuzana Schwarzová, Petr Dvořáček a Petr Koura  Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, 2019 . 406 stran . ISBN 978-80-88304-19-7. ISBN 978-80-7422-732-5 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  II-N67951; 94(4) (SOU)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Sousedé

  book