Search results

  1. Kultura znamená směs věcí z různých zdrojů : rozhovor s Orhanem Pamukem / dotazovatel: Adam Smith ; dotazovaný: Orhan Pamuk ; překlad: Tomáš Kačer .
    In: Host. ISSN 1211-9938. 2020. Roč. 36, č. 7 (2020), s. 44-45 .
    27133/d
    article

    article