Search results

 1. Alois Pražák psal raději německy : [medailónek] / Pavel Cibulka . 2001 .
  In: Mladá fronta Dnes.
  In: ISSN 1210-1168.
  In: Roč. 12, č. 28 (02.02.2001), s. 4 : il .
  article

  article

 2. Ani k donošení, ani k uhlídání : [medailónek] / Milan Hrabal . 2001 .
  In: Literární noviny.
  In: ISSN 1210-0021.
  In: Roč. 12, č. 46 (14.11.2001), s. 11 .
  article

  article

 3. Arnošt Heinrich : [causa] / David Daniel . 2001 .
  In: Reflex.
  In: ISSN 0862-6634.
  In: Roč. 12, č. 23 (07.06.2001), s. 72-74 .
  article

  article

 4. Básník periferního vidění : [medailónek] / Josef Mlejnek . 2001 .
  In: Revue Proglas.
  In: ISSN 0862-6731.
  In: Roč. 12, č. 1 (2001), s. 51-52 .
  article

  article

 5. Básník, jehož verše ani za sto let nezestárly : příběh učitele Václava Jebavého, který se proslavil jako básník Otokar Březina : [medailónek] / Jaromír Slomek . 2001 .
  In: Lidové noviny.
  In: ISSN 0862-5961.
  In: Roč. 14, č. 199 (27.08.2001), s. 24 : 1 .
  article

  article

 6. Biolog nemusí uvažovat jen přísně vědecky : profesor lékařské fakulty Jan Šmarda vydal již dvě knihy, k napsání třetí se chystá : [medailónek] / (hš) . 2001 .
  In: Rovnost.
  In: ISSN 0862-7967.
  In: Roč. 11, č. 130 (05.06.2001), s. 3 : 1 f .
  article

  article

 7. Člověk by nevěřil svým očím : [medailónek] / (jz) . 2001 .
  In: Ladění.
  In: ISSN 1211-3484.
  In: Roč. 6 (11), č. 4 (2001), s. 36-37 .
  article

  article

 8. Eva Jurčinová a jižní Morava : [medailónek] / Eva Lintymerová . 2001 .
  In: Malovaný kraj.
  In: Roč. 37, č. 6 (2001), s. 23 .
  article

  article

 9. František Weyr : [ukázka z připravované knihy Miloše Večeři] / Miloš Večeřa . 2001 .
  In: Univerzitní noviny.
  In: ISSN 1211-6866.
  In: Roč. 8, č. 3 (2001), s. 16-18 .
  article

  article

 10. Gabriela Preissová (1862-1946) : [medailónek] / Petr Tomeček . 2001 .
  In: Malovaný kraj.
  In: Roč. 37, č. 3 (2001), s. 27 .
  article

  article