Search results

 1. DISCO : dictionary of skills and competencies = Wörterbuch der Qualifikationen und Kompetenzen = dictionnaire sur les qualifications et les compétences / [Heidemarie Müller-Riedlhuber and Jörg Markowitsch (eds.)] . Vienna : 3s Unternehmensberatung, c2008 . xi, 491 s . ISBN 978-3-902277-41-1 : . [1, currently available 1]
  N49827; 001 (DIS)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  DISCO

  book

 2. Jak se stát dobrým psychoterapeutem / Zbyněk Vybíral  Praha : Portál, 2016 . 190 stran . ISBN 978-80-262-1104-4 . [1, currently available 0]
  N62303; 615 (VYB)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna00100
  Jak se stát dobrým psychoterapeutem

  book + e-book

 3. Kompetence ve vzdělávání : obecné modely a kritéria ... / Jaroslav Veteška, Michaela Tureckiová . Praha : Grada, 2008 . 159 s . ISBN 978-80-247-1770-8 : . [6, currently available 6, Access to Shelves 5]
  N49870; 37 (VET)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Bohunice10000
  Černá Pole10000
  Královo Pole10000
  Líšeň, Jírova10000
  Židenice10000
  Kompetence ve vzdělávání

  book + e-book

 4. Libraries V4 in the Decoy of Digital Age : proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku : sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května - 1. června 2016 v Brně  Brno : The Moravian Library in Brno, 2016 . 476, 4 strany . ISBN 978-80-7051-216-6 . [1, currently available 0]
  N61619; 02 (KOL)
  Libraries V4 in the Decoy of Digital Age

  book

 5. Lidé jsou podceňováni : co ani nejchytřejší počítače nikdy nebudou umět / Geoff Colvin ; z anglického originálu Humans are underrated ... přeložila Alena Breuerová  Praha : Management Press, 2016 . 231 stran . ISBN 978-80-7261-402-8 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N60969; 316 (COL)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Lidé jsou podceňováni

  book

 6. Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání / Jim Barrett ; [překlad Jana Konopiská] . Brno : Computer Press, 2004 . v, 169 s . ISBN 80-251-0352-8 : . [1, currently available 0, at library only 1]
  N47742; 159.9 (BAR)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  IN-centrum01000
  Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání

  book

 7. Nejen zapsaný mediátor v praxi. I., Vhled do mediace : včetně souvisejících předpisů a vzorů / Pavla Ranglová  V Ostravě : S. Europe, s.r.o., 2020 . 262 stran . ISBN 978-80-87929-02-5 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N68432/01; 34 (RAN)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Nejen zapsaný mediátor v praxi

  book

 8. Osobnost předškolního pedagoga : sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení / Eva Svobodová, Miluše Vítečková a kol.  Praha : Portál, 2017 . 199 stran . ISBN 978-80-262-1243-0 . [2, currently available 0, at library only 1]
  N64153; 373 (SVO)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna01100
  Osobnost předškolního pedagoga

  book

 9. Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď / Petr Soják  Praha : Grada, 2017 . 205 stran . ISBN 978-80-271-0342-3 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N65289; 37 (SOJ)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď

  book + e-book

 10. Pět hvězd : jak se stát z dobrého výborným, aneb, Tajemství úspěšné komunikace / Carmine Gallo ; z anglického originálu Five stars přeložil Viktor Dvořák  Praha : Dobrovský s.r.o., 2018 . 333 stran . ISBN 978-80-7585-041-6 . [1, currently available 0]
  N66280; 316 (GAL)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna00100
  Pět hvězd

  book + e-book