Search results

 1. La Fuga di Bach / Regina Assini, Susanna Longo  [Genova] : Cideb, [2004]  ©2004 . 1 CD audio (5409) . ISBN 88-530-0180-1 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Z712; M
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  La Fuga di Bach

  sound recording

 2. Pravda [zvukový záznam] = La veritá : povídky namluvené rodilým mluvčím : dvojjazyčná kniha / Luigi Pirandello . Česko : Albatros Media, c2013 . 1 zvuková deska . [2, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Z283; M
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Židenice00100
  sound recording

  sound recording