Search results


  1. ** Document on Order ** Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi  Praha : Československá akademie věd, 1957-2020  [1966-1968]- ; Praha : Academia  [1969-1992]- ; Praha : Psychologický ústav ČSAV  [1993]- ; Praha : Psychologický ústav AV ČR . 64 svazků . ISSN 0009-062X . [Document on Order]
    Československá psychologie

    journal

  2. Moje psychologie - R : jediný měsíčník o tom, jací jsme a nejen jak vypadáme  Praha : Mladá fronta, 2006-  2016 Praha : Serafico investment s.r.o.  2016-2018 Praha : CN Invest a.s.  2018- Praha : Czech News Center a.s. . ISSN 1802-2073 .
    Moje psychologie - R

    journal