Search results

 1. "... ve společné svaté práci, pro mír, slušnost a svobodu..." : Marie Schmolková a mizející hrdinky velkých příběhů / autor: Anna Hájková, Martin Šmok ; foto: Národní archiv .
  In: Dějiny a současnost. ISSN 0418-5129. 2020. Roč. 42, č. 8 (2020), s. 34-37 .
  54015/d
  article

  article

 2. Medicína jako měřítko lidskosti : lékaři uvěznění v terezínském ghettu nejen bránili epidemiím, ale byli i důležitými vůdci komunity / autor: Anna Hájková, Michael Brim Beckerman ; foto: Česká tisková kancelář, Židovské muzeum (Praha, Česko) .
  In: Respekt. ISSN 0862-6545. 2021. Roč. 32, č. 2 (2021), s. 50-53 .
  54503/d
  article

  article

 3. Utajená láska v době holokaustu / Anna Hájková .
  In: Lidové noviny. ISSN 0862-5921. Roč. 31, č. 209 (08.09.2018), příl. Orientace, s. 23/V .
  20116(244)/d
  article

  article