Search results

 1. A co já s tím? : integrace, nebo desegregace? : speciálněpedagogické úvahy a odborné postřehy asistenta pedagoga / Jana Bradley  Prostějov : Computer Media, 2016 . 169 stran . ISBN 978-80-7402-280-7 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N62926; 376 (BRA)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  A co já s tím?

  book

 2. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu / Lenka Gulová et al. . Brno : Masarykova univerzita, 2012 . 225 s . ISBN 978-80-210-6030-2 . [1, currently available 0, at library only 1]
  N59717; 37 (GUL)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna01000
  Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu

  book

 3. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty / Iva Uzlová . Praha : Portál, 2010 . 135 s . ISBN 978-80-7367-764-0 : . [1, currently available 0]
  N55668; 37 (UZL)
  Asistence lidem s postižením a znevýhodněním

  book

 4. Autismus v edukační praxi / Barbora Bazalová  Praha : Portál, 2017 . 207 stran . ISBN 978-80-262-1195-2 . [1, currently available 0]
  N63764; 376 (BAZ)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna00100
 5. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ / Iva Jungwirthová  Praha : Portál, 2015 . 191 stran . ISBN 978-80-262-0944-7 . [1, currently available 0]
  N60715; 376 (JUN)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna00100
 6. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí / Petra Röderová  Brno : Masarykova univerzita, 2015 . 203 stran . ISBN 978-80-210-8091-1 . [1, currently available 1]
  N65443; 376 (RÖD)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí

  book

 7. Etnická rozmanitost ve škole : stejnost v různosti / Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská, Adéla Souralová  Praha : Portál, 2015 . 255 stran . ISBN 978-80-262-0792-4 . [1, currently available 1]
  N59479; 37 (JAR)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Etnická rozmanitost ve škole

  book

 8. Etnické komunity. Romové / ed. Dana Bittnerová ; [autoři Zuzana Beňušková ... et al.] . Praha : FHS UK, 2013 . 223 s . ISBN 978-80-87398-45-6 . [2, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N58069; 316 (ETN)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Etnické komunity

  book

 9. Inkluze v mateřské škole : děti s PAS, ADHD a handicapem / Martina Mazánková  Praha : Portál, 2018 . 119 stran . ISBN 978-80-262-1365-9 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N66033; 376 (MAZ)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Inkluze v mateřské škole

  book

 10. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma = Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. ; spoluautoři: Barbora Bočková, Ilona Bytešníková, Lenka Hloušková, Radka Horáková, Petr Kopečný, Bohumíra Lazarová, Dagmar Opatřilová, Karel Pančocha, Jarmila Pipeková, Milan Pol, Lenka Slepičková, Kateřina Trnková, Dana Zámečníková  Brno : Masarykova univerzita, 2016 . 270 stran . ISBN 978-80-210-8140-6 . [2, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N61926; 37 (BAR)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

  book