Search results

 1. Autismus v edukační praxi / Barbora Bazalová  Praha : Portál, 2017 . 207 stran . ISBN 978-80-262-1195-2 . [1, currently available 0]
  N63764; 376 (BAZ)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna00100
 2. Feldenkrais, dech & hlas / Petra Oswaldová  Praha : Brkola, 2018 . 190 stran . ISBN 978-80-88151-08-1 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N65694; 615 (OSW)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Feldenkrais, dech & hlas

  book

 3. Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor / Ján Mišovič  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019 . 292 stran . ISBN 978-80-7419-285-2 . [1, currently available 0]
  N67872; 3 (MIŠ)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna00100
 4. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace / Jan Hendl . Praha : Portál, 2008 . 407 s . ISBN 978-80-7367-485-4 : . [2, currently available 2, Access to Shelves 2]
  N51224; 3 (HEN)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna20000
  Kvalitativní výzkum

  book

 5. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace / Jan Hendl  Praha : Portál, 2016 . 437 stran . ISBN 978-80-262-0982-9 . [1, currently available 0]
  N60918; 3 (HEN)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna00100
 6. Management zákaznických řešení : jak efektivně tvořit a spravovat individualizovaná řešení zákaznických potřeb / Vít Chlebovský  Praha : Grada, 2017 . 124 stran . ISBN 978-80-271-0559-5 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N63657; 005 (CHLEB)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Management zákaznických řešení

  book + e-book

 7. Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou / Jadwiga Šanderová, Olga Šmídová a kolektiv . Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 . 269 s . ISBN 978-80-7419-015-5 : . [1, currently available 1]
  N52249; 316 (ŠAN)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou

  book