Search results

 1. 95 NEJ knihovny Jiřího Mahena v Brně : 1921-2016 .
  In: Brněnský deník Rovnost. ISSN 1802-0895. Roč. 11, č. 36 (12.02.2016), speciální příloha, s. I-VIII .
  16117(94)/d
  article

  article

 2. Čtenář : měsíčník pro práci s knihou  Praha : Academia, 1949-  1949-1949 Praha : Masarykův lidovýchovný ústav  1950-1951 Praha : Ministerstvo informací a osvěty  1951-1953 Praha : Osvěta  1953-1977 Praha : Orbis  1978-1993 Praha : Panorama  1994-2006 Praha : Academia  2007- Kladno : Středočeská vědecká knihovna v Kladně . ISSN 0011-2321 .
  Čtenář

  journal

 3. Design služeb pro každého (knihovníka) / Tomáš Štefek .
  In: Duha. ISSN 0862-1985. Roč. 31, č. 3 (2017), s. 5-9 .
  21517/d
  article

  article

 4. Dostupnost služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami 2020. 1. část / autor: Vladana Pillerová .
  In: Čtenář. ISSN 0011-2321. Roč. 73, č. 1 (2021), s. 24-27 .
  55024/d
  article

  article

 5. Dostupnost služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami 2020. 2. část / autor: Vladana Pillerová .
  In: Čtenář. ISSN 0011-2321. Roč. 73, č. 5 (2021), s. 183-186 .
  55404/d
  article

  article

 6. Elektronické služby knihoven / Dana Smetanová, Vladana Pillerová .
  In: Čtenář. ISSN 0011-2321. Roč. 69, č. 6 (2017), s. 215-217 .
  16425/d
  article

  article

 7. Internet, elektronické informační zdroje a služby pro osoby se specifickými potřebami v knihovnách / Jana Vejsadová ; Zlata Houšková . ISSN 0011-2321 .
  In: Čtenář. ISSN 0011-2321. Roč. 55, č. 5 (2003), s. 130-135 .
  4736
  Internet, elektronické informační zdroje a služby pro osoby se specifickými potřebami v knihovnách

  article

 8. Kniha ve 21. století : redefinování role knihoven ve 21. století : mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 16.-18. února 2016 / Libuše Foberová, ed.  V Brně : Moravská zemská knihovna, 2016 . 186 stran . ISBN 978-80-7051-220-3 . [1, currently available 0]
  N62954; 02 (KNI)
  Kniha ve 21. století

  book

 9. Knihovna přátelská k handicapovaným / Michaela Kožíšková . ISSN 0011-2321 .
  In: Čtenář. ISSN 0011-2321. Roč. 63, č. 9 (2011), s. 332-334 .
  1348
  Knihovna přátelská k handicapovaným

  article

 10. Knihovnické fondy, procesy a služby / editovali: Martin Krčál a Pavla Kovářová  Brno : [Martin Krčál], 2018 . 124 stran . ISBN 978-80-88071-03-7 . [4, currently available 1, at library only 1, Access to Shelves 1]
  N66144; 02 (KNI)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna11000
  Knihovnické fondy, procesy a služby

  book