Search results

 1. Básníci jsou zvláštní chlapíci : neobyčejný život Huga Sonky-Sonnenscheina / Jiří Kamen . ISSN 1210-9940 .
  In: Týden. ISSN 1210-9940. Roč. 9, č. 47 (18.11.2002), příloha, s. VI-VIII .
  22030(270)
  Básníci jsou zvláštní chlapíci

  article

 2. Básník Vlasty, ředitel koněspřežky a osmačtyřicátník Karl Egon Ebert 1801-1882 / Zdeněk Hojda . ISSN 0418-5129 .
  In: Dějiny a současnost. ISSN 0418-5129. Roč. 22, č. 6 (2001), s. 19-21, 54 .
  19948(505)
  Básník Vlasty, ředitel koněspřežky a osmačtyřicátník Karl Egon Ebert 1801-1882

  article

 3. Böhmische Dörfer : putování opuštěnou literární krajinou / Jürgen Serke ; [přeložili Veronika Dudková ... et al.] ; [předmluvu k českému vydání napsal Jiří Gruša] ; [doslov k českému vydání napsal Jürgen Serke] . Praha : Triáda, 2001 . 535 s . ISBN 80-86138-28-3 : . [1, currently available 1]
  II-N37406; 821.112.2 (SER)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Böhmische Dörfer

  book

 4. Bratr slunce a jeho věčný stín : osud sebetvůrce Huga Sonky / Dora Kaprálová ; ilustrátor Egon Schiele .
  In: Host. ISSN 1210-9938. Roč. 28, č. 2 (2012), s. 58-62 .
  18660(270)
  article

  article

 5. Causa B. Traven : nejzáhadnější spisovatel tohoto století / Stanislav Motl .
  In: Reflex. Č. 44 (1994), s. 52-54 .
  136(505)
  article

  article

 6. Causa Sonka / Jiří Kamen .
  In: Reflex. Č. 50 (1995), s. 52-55 .
  1824(270)
  article

  article

 7. Dopisy o Cézannovi / Rainer Maria Rilke ; z něm. orig. přel. a pozn. doplnila Alena Bláhová . Praha : Arbor vitae, 1998 . 76 s . ISBN 80-901964-7-0 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N34197; 821.112.2 (RIL)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Dopisy o Cézannovi

  book

 8. Hugo Sonnenschein - Sonka, německý židovský básník / Dieter Wilde .
  In: Malovaný kraj. ISSN 0323-1542. Roč. 36, č. 1 (2000), s. 18-19 .
  15111(270)
  article

  article

 9. Korespondence / Rainer Maria Rilke, Lou Andreas-Salomé ;z něm. orig. přel. a poznámku k čes. vyd. naps. Alena Bláhová . Praha : Aula, 1996 . 520 s . ISBN 80-86751-98-8 (v knize neuvedeno) . [1, currently available 1]
  N33180; 821.112.2 (RIL)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Korespondence

  book

 10. Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy / Pavel Kosatík  Praha : Knižní klub, 2017 . 285 stran . ISBN 978-80-242-5935-2 . [3, currently available 2, at library only 1, Access to Shelves 2]
  N64543; 821.112.2 (KOS)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna11000
  Vinohrady10000
  Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy

  book