Search results

 1. Akademický slovník cizích slov. 2.díl, L-Ž / vedoucí kolektivu zpracovatelů Věra Petráčková, Jiří Kraus . Praha : Academia, 1995 . s 446-834 . ISBN 80-200-0524-2 : . [2, currently available 0, at library only 1]
  Část: 2.
  II-N30802/02; 81 (AKA)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna01000
  Akademický slovník cizích slov

  book

 2. Akademický slovník cizích slov. Díl 1, A-K / vedoucí kolektivu zpracovatelů Věra Petráčková a Jiří Kraus . Praha : Academia, 1995 . 445 s . ISBN 80-200-0523-4 : . [2, currently available 0, at library only 1]
  Část: 1.
  II-N30802/01; 81 (AKA)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna01000
  Akademický slovník cizích slov

  book

 3. Anglická terminologie pro učitele : praktický průvodce / Veronika Dvořáčková, Dita Hochmanová, Dita Trčková  Praha : Grada, 2021 . 223 stran . ISBN 978-80-271-2470-1 . [1, currently available 0]
  N69349; 37 (DVO)
  Novinka
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna00100
 4. Anglicko-český hudební slovník : s ilustrovaným prologem / Jan Spisar . Ostrava : Montanex, 1996 . li, 153 s . ISBN 80-85780-53-4 : . [1, currently available 0, at library only 1]
  I-N38689; 78 (SPI); I.a (S)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna01000
  Anglicko-český hudební slovník

  book

 5. Anglicko-český, česko-anglický multioborový slovník : z oblasti vědy, techniky, ekonomiky . Brno : Computer Press, 2010 . 979 s . ISBN 978-80-251-3259-3 . [1, currently available 0, at library only 1]
  N53433; 811.111 (ANG)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna01000
  Anglicko-český, česko-anglický multioborový slovník

  book

 6. Anglicko-slovenský a slovensko anglický slovník z knihovníctva a informačnej vedy / Jozef Hajdušek . Martin : Matica slovenská, 1975 . 351 s . [1, currently available 0]
  I-N11515; 811.111 (HAJ)
  book

  book

 7. Anglický frazeologický slovník pro techniky / Josef Nevrlý . Brno : Computer Press, 2008 . 166 s . ISBN 978-80-251-1868-9 . [1, currently available 1]
  N49949; 811.111 (NEV)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Anglický frazeologický slovník pro techniky

  book

 8. Angličtina - Business English : osobní a písemná komunikace, telefonování, porady, vyjednávání, prezentace / Zuzana Hlavičková  Praha : Grada Publishing, 2016 . 159 stran . ISBN 978-80-247-5611-0 . [1, currently available 0]
  N60704; 811.111 (HLA)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna00100
 9. Antropologický slovník, aneb, Co by mohlo člověku vědět každý člověk : (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) : 20 000 hesel / Jaroslav Malina a kolektiv ; ilustrace Vladimír Renčín  [Brno] : Akademické nakladatelství CERM, [2009] . 1 CD-ROM . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  QZ538
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  computer file

  computer file

 10. Antropologický slovník, aneb, Co by mohlo člověku vědět každý člověk : (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) / Jaroslav Malina a kolektiv ; [ilustraceVladimír Renčín] . Brno : Akademické nakladatelství CERM, c2009 . 303 s . ISBN 978-80-7204-560-0 . [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  N65478; 316 (MAL)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Antropologický slovník, aneb, Co by mohlo člověku vědět každý člověk

  book