Search results

 1. Brno - město uprostřed Evropy = Brno - City at The Centre of Europe : sborník konference Brno - město uprostřed Evropy pořádané ve dnech 2.-4. 12. 1993 v rámci akcí oslav 750 let udělení městských privilegií Brnu : 1243-1993 / ved. red. Milan Jelínek . Brno : Magistrát města Brna, 1994 . 289 s . [1, currently available 0, at library only 1]
  II-N30876; 908(437) (BRN)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna01000
  book

  book

 2. Kolonia Kutejsík : kronika z brněnského předměstí / Rudolf Těsnohlídek ; [k vydání připravil Milan Jelínek a Jan Chloupek] . Praha : Československý spisovatel, 1958 . 399 s . [2, currently available 2]
  A142\1; (TĚS)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Sklad20000
  book

  book

 3. Liška Bystrouška / k obrázkům Stanislava Lolka napsal Rudolf Těsnohlídek ; [k vydání připravili, vydavatelskou poznámku, vysvětlivky a nářeční slovníček sestavili Milan Jelínek a Jan Chloupek] . Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964 . 210 s . [2, currently available 2, Access to Shelves 2]
  A2854-2; (TĚS)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Medlánky10000
  Nový Lískovec10000
  book

  book

 4. Memoáry : 1942-1971 : (od okupace do okupace) / Milan Jelínek  Brno : Moravské zemské muzeum, 2018 . 393 stran . ISBN 978-80-7028-464-3 . [1, currently available 0, at library only 1]
  N65836; 81 (JEL)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna01000
  Memoáry

  book

 5. Naplněný osud Milana Jelínka / Jana Soukupová . ISSN 1210-1168 .
  In: Mladá fronta Dnes. ISSN 1210-1168. Roč. 25, č. 26 (31.01.2014), s. B3 .
  11994(270)
  Naplněný osud Milana Jelínka

  article

 6. Povídky / Vítězslav Hálek ; [ilustroval Jaroslav Lukavský] ; [výběr a uspořádání svazku navrhl a ediční poznámku napsal Dušan Jeřábek] ; [text k vyd. připravili a vysvětlivkami opatřili Milan Jelínek, Dušan Jeřábek a Milan Kopecký] . Praha : Odeon, 1968 . 334 s, [7] s obrazové přílohy . [2, currently available 2]
  A17954; (HÁL)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  Černá Pole10000
  book

  book

 7. Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. (23. 6. 1923 - 30. 1. 2014) / autor: Michal Křístek .
  In: Universitas. 2014. ISSN 1211-3384. Roč. 47, č. 1 (2014), s. 61 .
  7519(270)
  article

  article

 8. Rozloučení s profesorem Milanem Jelínkem / Eva Minářová . ISSN 0009-0786 .
  In: Český jazyk a literatura. ISSN 0009-0786. Roč. 64, č. 5 (2013/2014), s. 246-247 .
  2005(270)
  Rozloučení s profesorem Milanem Jelínkem

  article

 9. Stopami tragédie : imperialismus, sionismus a osudy Palestinců / Milan Mádr, Milan Jelínek . Praha : Knihovna Rudého práva, 1982 . 207 s . [1, currently available 1]
  N19508; 32 (MÁD)
  Branch Available Inaccesible Issued VyžádánoPočet rezervací
  Ústřední knihovna10000
  book

  book

 10. Za války vězení, pak disent / Jana Soukupová . ISSN 1210-1168 .
  In: Mladá fronta Dnes. ISSN 1210-1168. Roč. 20, č. 168 (21.07.2009), s. C5 .
  5929(270)
  Za války vězení, pak disent

  article