Search results

Records found: 6  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000771618 t150a^"
 1. Topical termjazykové dovednosti
  Other termdovednosti jazykové
  jazykové kompetence
  kompetence jazykové
  řečové kompetence
  kompetence řečové
  znalost jazyka
  jazyková úroveň
  úroveň jazyková
  úroveň jazykových znalostí
  See also komunikační dovednosti
  produkce a percepce (lingvistika)
  studium jazyků
  řečové dovednosti
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (22) - Knihy
  (1) - xjcd
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termjazykové kurzy
  Other termkurzy jazykové
  See also (Broader term) studium jazyků
  FileSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (10) - Gramofonové desky
  (1) - MG pásky
  (4) - Knihy
  (47) - xjcd
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termjazykové školy
  Other termškoly jazykové
  See also jazyková výuka
  pomaturitní studium
  studium jazyků
  (Broader term) školy
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termjazykové zkoušky
  Other termzkoušky jazykové
  jazykové testy
  testy jazykové
  See also jazyková výuka
  (Narrower term) Business English Certificate
  (Narrower term) Certificate in Advanced English
  (Narrower term) Certificate of Proficiency in English
  (Narrower term) First Certificate in English
  (Narrower term) Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
  (Narrower term) Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
  (Narrower term) Goethe-Zertifikat C2: Grosses DeutschesSprachdiplom
  (Narrower term) International English Language Testing System
  (Narrower term) International Legal English Certificate
  (Narrower term) Key English Test
  (Narrower term) Pearson Test of English Academic
  (Narrower term) Preliminary English Test
  (Narrower term) Test of English as a Foreign Language
  (Narrower term) Test of English for International Communication
  (Narrower term) Young Learners English Tests
  (Narrower term) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
  (Broader term) ověřování znalostí
  (Broader term) studium jazyků
  FileSubject terms file
  References (2) - Personal names and family names file
  (7) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termjazykový transfer
  Other termtransfer jazykový
  See also jazyková interference
  jazykové chyby
  studium jazyků
  (Broader term) jazykový kontakt
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termstudium a výuka
  Other termvýuka a studium
  studium
  výuka
  See also EduBase (software)
  fotografické projekty
  portfolio (pedagogika)
  studijní předpoklady
  (Narrower term) badatelsky orientovaná výuka
  (Narrower term) integrovaná výuka
  (Narrower term) jazyková výuka
  (Narrower term) koordinovaná rehabilitace
  (Narrower term) kreditní systémy
  (Narrower term) nedokončení studia
  (Narrower term) pedagogická rehabilitace
  (Narrower term) programovaná výuka
  (Narrower term) studium jazyků
  (Narrower term) tutorství
  (Narrower term) zahraniční studium
  FileSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (1) - Brožury
  (14) - Knihy
  (12) - Articles
  (1) - xjcd
  subject heading

  subject heading