Search results

Records found: 3  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000743170 t150a^"
 1. Topical termjudaismus
  See also judaismus a islám
  judaismus a kultura
  judaismus a politika
  křesťanství a judaismus
  rabíni
  rastafariánství
  svatá válka (judaismus)
  Židé
  židovská civilizace
  židovská filozofie
  židovské právo
  (Narrower term) aškenázský judaismus
  (Narrower term) chasidismus
  (Narrower term) dějiny judaismu
  (Narrower term) ješivot
  (Narrower term) judaismus a buddhismus
  (Narrower term) judaismus a společnost
  (Narrower term) kabala
  (Narrower term) karaismus
  (Narrower term) karaité
  (Narrower term) kritika judaismu
  (Narrower term) literatura a judaismus
  (Narrower term) ortodoxní judaismus
  (Narrower term) progresivní judaismus
  (Narrower term) sefardský judaismus
  (Narrower term) starozákonní judaismus
  (Narrower term) učení judaismu
  (Narrower term) židovská etika
  (Narrower term) židovská mystika
  (Broader term) monoteistická náboženství
  (Broader term) světová náboženství
  FileSubject terms file
  References (7) - Personal names and family names file
  (22) - Subject terms file
  (56) - Knihy
  (4) - Articles
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termkultura
  See also Východ a Západ
  World Decade for Cultural Development, 1988-1997
  buddhismus a kultura
  duchovní dějiny
  filozofie kultury
  islám a kultura
  judaismus a kultura
  kultura a společnost
  kulturní evoluce
  kulturologie
  křesťanství a kultura
  psychologie kultury
  sociologie kultury
  (Narrower term) afroamerická kultura
  (Narrower term) alternativní kultura
  (Narrower term) animace kultury
  (Narrower term) audiokultura
  (Narrower term) barbarství
  (Narrower term) dvorská kultura
  (Narrower term) ekonomika kultury
  (Narrower term) hispanoamerická kultura
  (Narrower term) hmotná kultura
  (Narrower term) islámská kultura
  (Narrower term) jazyk a kultura
  (Narrower term) knižní kultura
  (Narrower term) konfucianismus a kultura
  (Narrower term) kultura a ideologie
  (Narrower term) kultura a politika
  (Narrower term) kulturní dědictví
  (Narrower term) kulturní infrastruktura
  (Narrower term) kulturní kritika
  (Narrower term) kulturní místopis
  (Narrower term) kulturní systémy
  (Narrower term) kulturní vlivy
  (Narrower term) kulturní změna
  (Narrower term) kyberkultura
  (Narrower term) křesťanská kultura
  (Narrower term) lidová kultura
  (Narrower term) literatura a kultura
  (Narrower term) management kultury
  (Narrower term) marketing kultury
  (Narrower term) masmédia a kultura
  (Narrower term) masová kultura
  (Narrower term) měšťanská kultura
  (Narrower term) právní kultura
  (Narrower term) příroda a kultura
  (Narrower term) romská kultura
  (Narrower term) sexuální kultura
  (Narrower term) subkultura
  (Narrower term) taoismus a kultura
  (Narrower term) teologie kultury
  (Narrower term) undergroundová kultura
  (Narrower term) veřejné kulturní služby
  (Narrower term) vizuální kultura
  (Narrower term) výtvarná kultura
  (Narrower term) židovská kultura
  (Broader term) civilizace
  FileSubject terms file
  References (24) - Personal names and family names file
  (44) - Subject terms file
  (128) - Knihy
  (16) - Articles
  (11) - Periodika - Souborný záznam periodika
  (11) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termkultura a náboženství
  Other termnáboženství a kultura
  See also civilní náboženství
  (Narrower term) buddhismus a kultura
  (Narrower term) islám a kultura
  (Narrower term) judaismus a kultura
  (Narrower term) konfucianismus a kultura
  (Narrower term) křesťanství a kultura
  (Narrower term) taoismus a kultura
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (1) - Brožury
  (12) - Knihy
  (2) - Articles
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.