Search results

Records found: 5  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000733133 t150a^"
 1. Topical terminterpersonální komunikace
  Other termmezilidská komunikace
  komunikace interpersonální
  komunikace mezilidská
  See also asertivita
  neurolingvistické programování
  poruchy komunikace
  sociální dovednosti
  sociálněpsychologický výcvik
  (Narrower term) dialog
  (Narrower term) naslouchání
  (Narrower term) rozhovor
  (Broader term) sociální komunikace
  FileSubject terms file
  References (10) - Subject terms file
  (303) - Knihy
  (3) - Articles
  (1) - xecd
  (3) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termpsycholingvistika
  See also forenzní lingvistika
  kognitivní lingvistika
  (Narrower term) bilingvismus
  (Narrower term) jazyková akvizice
  (Narrower term) multilingvismus
  (Narrower term) neurolingvistické programování
  (Narrower term) neurolingvistika
  (Narrower term) produkce a percepce (lingvistika)
  (Narrower term) řečové dovednosti
  (Broader term) aplikovaná lingvistika
  FileSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termpsychologie
  See also psychologové
  psycholožky
  (Narrower term) afekty
  (Narrower term) aplikovaná psychologie
  (Narrower term) asociace (psychologie)
  (Narrower term) biopsychologie
  (Narrower term) deprivace (psychologie)
  (Narrower term) diferenciální psychologie
  (Narrower term) dějiny psychologie
  (Narrower term) ego
  (Narrower term) egopsychologie
  (Narrower term) emoce
  (Narrower term) empirická psychologie
  (Narrower term) etnopsychologie
  (Narrower term) evoluční psychologie
  (Narrower term) existenciální psychologie
  (Narrower term) experimentální psychologie
  (Narrower term) fantazie
  (Narrower term) feministická psychologie
  (Narrower term) fenomenologická psychologie
  (Narrower term) frenologie
  (Narrower term) fyziognomie
  (Narrower term) fyziologická psychologie
  (Narrower term) gestalt psychologie
  (Narrower term) grafologie
  (Narrower term) grafomotorika
  (Narrower term) hlubinná psychologie
  (Narrower term) humanistická psychologie
  (Narrower term) imaginace
  (Narrower term) instinkty
  (Narrower term) interkulturní psychologie
  (Narrower term) intimita
  (Narrower term) intuice
  (Narrower term) kauzální atribuce
  (Narrower term) klinická psychologie
  (Narrower term) kognitivní psychologie
  (Narrower term) komplexy (psychologie)
  (Narrower term) kreativita
  (Narrower term) kvantová psychologie
  (Narrower term) lidská psychika
  (Narrower term) lidská přirozenost
  (Narrower term) lidské chování
  (Narrower term) literatura a psychologie
  (Narrower term) lékařská psychologie
  (Narrower term) matematická psychologie
  (Narrower term) melancholie
  (Narrower term) mentální chronometrie
  (Narrower term) myšlenkové mapy
  (Narrower term) narativní psychologie
  (Narrower term) neurolingvistické programování
  (Narrower term) neuropsychologie
  (Narrower term) obecná psychologie
  (Narrower term) paměť
  (Narrower term) parapsychologie
  (Narrower term) pasivita (psychologie)
  (Narrower term) pastorální psychologie
  (Narrower term) patopsychologie
  (Narrower term) pedagogická psychologie
  (Narrower term) podvědomí
  (Narrower term) pozitivní psychologie
  (Narrower term) pozornost
  (Narrower term) projekce (psychologie)
  (Narrower term) prožitek
  (Narrower term) psychická traumata
  (Narrower term) psychoanalýza
  (Narrower term) psychobiologie
  (Narrower term) psychodiagnostika
  (Narrower term) psychodynamika
  (Narrower term) psychofyzika
  (Narrower term) psychohygiena
  (Narrower term) psychologická metodologie
  (Narrower term) psychologické směry
  (Narrower term) psychologické testy
  (Narrower term) psychologické školy
  (Narrower term) psychologický výzkum
  (Narrower term) psychologie a filozofie
  (Narrower term) psychologie a náboženství
  (Narrower term) psychologie dítěte
  (Narrower term) psychologie handicapu
  (Narrower term) psychologie osobnosti
  (Narrower term) psychologie pohlaví
  (Narrower term) psychologie práce
  (Narrower term) psychologie rodiny
  (Narrower term) psychologie zdraví
  (Narrower term) psychologie životní cesty
  (Narrower term) psychometrie
  (Narrower term) psychomotorika
  (Narrower term) psychoonkologie
  (Narrower term) psychosomatika
  (Narrower term) psychosémantika
  (Narrower term) psychosémiotika
  (Narrower term) představivost
  (Narrower term) sebevýchova
  (Narrower term) sebeřízení
  (Narrower term) self
  (Narrower term) senzibilita
  (Narrower term) sny
  (Narrower term) sociální psychologie
  (Narrower term) speciální psychologie
  (Narrower term) srovnávací psychologie
  (Narrower term) transpersonální psychologie
  (Narrower term) tvůrčí myšlení
  (Narrower term) vizualizace (psychologie)
  (Narrower term) výkon
  (Narrower term) výrazová psychologie
  (Narrower term) vývojová psychologie
  (Narrower term) vědomí
  (Narrower term) vůle
  (Narrower term) školní psychologie
  FileSubject terms file
  References (3) - Personal names and family names file
  (87) - Subject terms file
  (144) - Knihy
  (3) - Articles
  (1) - xjcd
  (16) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termpsychologie řízení
  Other termmanažerská psychologie
  See also neurolingvistické programování
  koučování
  (Broader term) ekonomická psychologie
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (33) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termsebezdokonalování
  See also neurolingvistické programování
  sebepoznání
  (Narrower term) Falun Gong (cvičení)
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (92) - Knihy
  subject heading

  subject heading