Search results

Records found: 5  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000732418 t150a^"

 1. Topical termideologie
  See also (Narrower term) jazyk a ideologie
  (Narrower term) kultura a ideologie
  (Narrower term) literatura a ideologie
  (Narrower term) nacismus
  (Narrower term) neokonfucianismus
  (Narrower term) politická korektnost
  (Narrower term) politické ideologie
  (Narrower term) umění a ideologie
  FileSubject terms file
  References (1) - Personal names and family names file
  (7) - Subject terms file
  (18) - Knihy
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termpolitická komunikace
  Other termkomunikace politická
  komunikace v politice
  See also deliberativní demokracie
  obsahová analýza
  politická korektnost
  politické projevy
  politický marketing
  propaganda
  veřejná debata
  (Broader term) sociální komunikace
  FileSubject terms file
  References (1) - Personal names and family names file
  (6) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termpolitika
  See also vládnutí
  (Narrower term) aktivismus (politika)
  (Narrower term) delegování pravomocí
  (Narrower term) ekonomie a politika
  (Narrower term) filozofie a politika
  (Narrower term) filozofie politiky
  (Narrower term) jazyk a politika
  (Narrower term) kabinetní politika
  (Narrower term) klientelismus
  (Narrower term) konfucianismus a politika
  (Narrower term) kritika politiky
  (Narrower term) kultura a politika
  (Narrower term) literatura a politika
  (Narrower term) masmédia a politika
  (Narrower term) mládež v politice
  (Narrower term) náboženství a politika
  (Narrower term) politická analýza
  (Narrower term) politická korektnost
  (Narrower term) politická opozice
  (Narrower term) politické dějiny
  (Narrower term) politické prognózování
  (Narrower term) politický management
  (Narrower term) politický marketing
  (Narrower term) politický mesianismus
  (Narrower term) politika a vláda
  (Narrower term) právo a politika
  (Narrower term) sociologie politiky
  (Narrower term) společnost a politika
  (Narrower term) umění a politika
  (Narrower term) veřejná politika
  (Narrower term) vnitřní politika
  (Narrower term) věda a politika
  FileSubject terms file
  References (150) - Personal names and family names file
  (4) - t100r
  (1) - Corporation names file
  (28) - Subject terms file
  (2) - Brožury
  (147) - Knihy
  (95) - Articles
  (3) - CD
  (8) - Periodika - Souborný záznam periodika
  (11) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termpozitivní diskriminace
  Other termdiskriminace pozitivní
  See also diskriminace
  politická korektnost
  rovnost příležitostí
  (Broader term) sociální politika
  (Broader term) vzdělávací politika
  FileSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (2) - Articles
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termsociální komunikace
  Other termkomunikace sociální
  See also informační ekologie
  komunikační věda
  nenávistné projevy
  politická korektnost
  sociotechnika
  sociální interakce
  společenská konverzace
  veřejné vystupování
  vyjednávání
  (Narrower term) diskuse
  (Narrower term) dokumentová komunikace
  (Narrower term) dotazování
  (Narrower term) facilitace
  (Narrower term) fámy
  (Narrower term) interkulturní komunikace
  (Narrower term) interpersonální komunikace
  (Narrower term) komunikační dovednosti
  (Narrower term) manažerská komunikace
  (Narrower term) masová komunikace
  (Narrower term) mediální komunikace
  (Narrower term) mlčení
  (Narrower term) nonverbální komunikace
  (Narrower term) obchodní komunikace
  (Narrower term) pedagogická komunikace
  (Narrower term) persuaze
  (Narrower term) politická komunikace
  (Narrower term) rétorika
  (Narrower term) telefonická komunikace
  (Narrower term) ticho
  (Narrower term) toky informací
  (Narrower term) verbální komunikace
  (Narrower term) vědecká komunikace
  (Broader term) komunikace (sdělování)
  FileSubject terms file
  References (6) - Personal names and family names file
  (30) - Subject terms file
  (43) - Knihy
  (3) - Articles
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.