Search results

Records found: 2  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000689626 t150a^"
 1. Topical termdějiny přírodních věd
  Other termpřírodní vědy - dějiny
  See also (Narrower term) dějiny astronomie
  (Narrower term) dějiny biologie
  (Narrower term) dějiny chemie
  (Narrower term) dějiny fyziky
  (Narrower term) dějiny geodezie
  (Narrower term) dějiny geologie
  (Narrower term) dějiny kartografie
  (Narrower term) dějiny matematiky
  (Narrower term) dějiny mineralogie
  (Narrower term) dějiny paleontologie
  (Broader term) přírodní vědy
  FileSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (6) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termfyzika
  See also filozofie fyziky
  fyzici
  fyzikální olympiáda
  fyzikální pokusy
  fyzikální soutěže
  fyzičky
  (Narrower term) akustika
  (Narrower term) aplikovaná fyzika
  (Narrower term) chemická fyzika
  (Narrower term) dějiny fyziky
  (Narrower term) elektrodynamika
  (Narrower term) elektrostatika
  (Narrower term) experimentální fyzika
  (Narrower term) fyzika kondenzované hmoty
  (Narrower term) fyzika kovů
  (Narrower term) fyzika nízkých teplot
  (Narrower term) fyzika pevných látek
  (Narrower term) fyzika plazmatu
  (Narrower term) fyzika vysokých teplot
  (Narrower term) fyzika vysokých tlaků
  (Narrower term) fyzikální jednotky
  (Narrower term) fyzikální rovnice
  (Narrower term) fyzikální teorie
  (Narrower term) fyzikální veličiny
  (Narrower term) fyzikální vzorce
  (Narrower term) kritické jevy (fyzika)
  (Narrower term) kryogenika
  (Narrower term) kvantová fyzika
  (Narrower term) lékařská fyzika
  (Narrower term) makromolekulární fyzika
  (Narrower term) matematická fyzika
  (Narrower term) mechanika
  (Narrower term) mikrofyzika
  (Narrower term) moderní fyzika
  (Narrower term) obecná fyzika
  (Narrower term) optika
  (Narrower term) počítačová fyzika
  (Narrower term) radiofyzika
  (Narrower term) radiologická fyzika
  (Narrower term) stavební fyzika
  (Narrower term) teoretická fyzika
  (Narrower term) termika
  (Narrower term) termometrie
  (Narrower term) vakuová fyzika
  (Broader term) přírodní vědy
  FileSubject terms file
  References (37) - Personal names and family names file
  (2) - t100r
  (22) - Subject terms file
  (104) - Knihy
  (6) - Articles
  (2) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading