Search results

Records found: 5  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000685565 t150a^"
 1. Topical termevoluční psychologie
  Other termpsychologie evoluční
  See also evoluční biologie
  kognitivní psychologie
  sociobiologie
  vývojová psychologie
  (Narrower term) evoluce lidského chování
  (Broader term) psychologie
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (6) - Knihy
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termkognitivní věda
  Other termvěda kognitivní
  See also filozofie mysli
  kognitivní procesy
  kognitivní psychologie
  (Narrower term) kognitivní biologie
  (Narrower term) kognitivní informatika
  (Narrower term) pojmové mapy
  (Broader term) teorie poznání
  FileSubject terms file
  References (2) - Personal names and family names file
  (5) - Subject terms file
  (3) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termpoznávání
  See also déjà vu
  instrumentální obohacování (metoda)
  teorie osobního konstruktu
  (Narrower term) introspekce
  (Narrower term) kognitivní mapy
  (Narrower term) metakognice
  (Narrower term) reflexe (psychologie)
  (Broader term) kognitivní psychologie
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (7) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termpsychologie
  See also psychologové
  psycholožky
  (Narrower term) afekty
  (Narrower term) aplikovaná psychologie
  (Narrower term) asociace (psychologie)
  (Narrower term) biopsychologie
  (Narrower term) deprivace (psychologie)
  (Narrower term) diferenciální psychologie
  (Narrower term) dějiny psychologie
  (Narrower term) ego
  (Narrower term) egopsychologie
  (Narrower term) emoce
  (Narrower term) empirická psychologie
  (Narrower term) etnopsychologie
  (Narrower term) evoluční psychologie
  (Narrower term) existenciální psychologie
  (Narrower term) experimentální psychologie
  (Narrower term) fantazie
  (Narrower term) feministická psychologie
  (Narrower term) fenomenologická psychologie
  (Narrower term) frenologie
  (Narrower term) fyziognomie
  (Narrower term) fyziologická psychologie
  (Narrower term) gestalt psychologie
  (Narrower term) grafologie
  (Narrower term) grafomotorika
  (Narrower term) hlubinná psychologie
  (Narrower term) humanistická psychologie
  (Narrower term) imaginace
  (Narrower term) instinkty
  (Narrower term) interkulturní psychologie
  (Narrower term) intimita
  (Narrower term) intuice
  (Narrower term) kauzální atribuce
  (Narrower term) klinická psychologie
  (Narrower term) kognitivní psychologie
  (Narrower term) komplexy (psychologie)
  (Narrower term) kreativita
  (Narrower term) kvantová psychologie
  (Narrower term) lidská psychika
  (Narrower term) lidská přirozenost
  (Narrower term) lidské chování
  (Narrower term) literatura a psychologie
  (Narrower term) lékařská psychologie
  (Narrower term) matematická psychologie
  (Narrower term) melancholie
  (Narrower term) mentální chronometrie
  (Narrower term) myšlenkové mapy
  (Narrower term) narativní psychologie
  (Narrower term) neurolingvistické programování
  (Narrower term) neuropsychologie
  (Narrower term) obecná psychologie
  (Narrower term) paměť
  (Narrower term) parapsychologie
  (Narrower term) pasivita (psychologie)
  (Narrower term) pastorální psychologie
  (Narrower term) patopsychologie
  (Narrower term) pedagogická psychologie
  (Narrower term) podvědomí
  (Narrower term) pozitivní psychologie
  (Narrower term) pozornost
  (Narrower term) projekce (psychologie)
  (Narrower term) prožitek
  (Narrower term) psychická traumata
  (Narrower term) psychoanalýza
  (Narrower term) psychobiologie
  (Narrower term) psychodiagnostika
  (Narrower term) psychodynamika
  (Narrower term) psychofyzika
  (Narrower term) psychohygiena
  (Narrower term) psychologická metodologie
  (Narrower term) psychologické směry
  (Narrower term) psychologické testy
  (Narrower term) psychologické školy
  (Narrower term) psychologický výzkum
  (Narrower term) psychologie a filozofie
  (Narrower term) psychologie a náboženství
  (Narrower term) psychologie dítěte
  (Narrower term) psychologie handicapu
  (Narrower term) psychologie osobnosti
  (Narrower term) psychologie pohlaví
  (Narrower term) psychologie práce
  (Narrower term) psychologie rodiny
  (Narrower term) psychologie zdraví
  (Narrower term) psychologie životní cesty
  (Narrower term) psychometrie
  (Narrower term) psychomotorika
  (Narrower term) psychoonkologie
  (Narrower term) psychosomatika
  (Narrower term) psychosémantika
  (Narrower term) psychosémiotika
  (Narrower term) představivost
  (Narrower term) sebevýchova
  (Narrower term) sebeřízení
  (Narrower term) self
  (Narrower term) senzibilita
  (Narrower term) sny
  (Narrower term) sociální psychologie
  (Narrower term) speciální psychologie
  (Narrower term) srovnávací psychologie
  (Narrower term) transpersonální psychologie
  (Narrower term) tvůrčí myšlení
  (Narrower term) vizualizace (psychologie)
  (Narrower term) výkon
  (Narrower term) výrazová psychologie
  (Narrower term) vývojová psychologie
  (Narrower term) vědomí
  (Narrower term) vůle
  (Narrower term) školní psychologie
  FileSubject terms file
  References (175) - Personal names and family names file
  (4) - t100r
  (90) - Subject terms file
  (129) - Knihy
  (3) - Articles
  (1) - xjcd
  (2) - Periodika - Souborný záznam periodika
  (16) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termřešení problémů
  See also Ho'oponopono
  facilitace
  filozofické poradenství
  laterální myšlení
  management konfliktů
  metoda Action Learning
  myšlenkové mapy
  učení
  (Narrower term) kolektivní inteligence
  (Broader term) kognitivní psychologie
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (70) - Knihy
  subject heading

  subject heading