Search results

Records found: 51  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000573303 t150a^"

 1. Topical termbenchmarking
  See also společný hodnotící rámec (model)
  (Broader term) management
  FileSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termbezpečnostní management
  Other termmanagement bezpečnostní
  management bezpečnosti
  See also bezpečnost práce
  revize technických zařízení
  (Narrower term) bezpečnost technických zařízení
  (Broader term) management
  FileSubject terms file
  References (2) - Personal names and family names file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termcontrolling
  See also (Broader term) management
  FileSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termdelegování pravomocí
  Other termpřenesení pravomocí
  delegace pravomocí
  delegování kompetencí
  delegování moci
  See also soudní moc
  výkonná moc
  (Broader term) management
  (Broader term) politika
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termenvironmentální management
  Other termmanagement environmentální
  ekologický management
  management ekologický
  environmentální řízení
  řízení environmentální
  management životního prostředí
  See also ISO 14000 (normy jakosti)
  environmentální normy
  indikátory udržitelného rozvoje
  životní prostředí
  (Narrower term) eko-efektivnost
  (Narrower term) environmentální strategie
  (Narrower term) indikátory eko-efektivnosti
  (Broader term) management
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termevent management
  See also festivaly
  kulturní akce
  projektový management
  společenské akce
  sportovní akce
  zábava
  (Broader term) management
  FileSubject terms file
  References (2) - Personal names and family names file
  subject heading

  subject heading

 7. Topical termfinanční management
  Other termfinanční řízení
  management finanční
  řízení finanční
  management finančních zdrojů
  řízení financí
  See also finance podniku
  finanční inženýrství
  finanční kontrola
  (Narrower term) analýza nákladů a přínosů
  (Narrower term) dividendová politika
  (Narrower term) financování podniku
  (Narrower term) finanční analýza
  (Narrower term) finanční plánování
  (Narrower term) likvidita
  (Narrower term) podnikové investice
  (Narrower term) pracovní kapitál
  (Broader term) management
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 8. Topical termhodnotová analýza
  Other termanalýza hodnotová
  See also hodnotový management
  (Broader term) management
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 9. Topical termhodnotový management
  Other termmanagement hodnotový
  řízení hodnoty
  See also hodnotová analýza
  (Narrower term) hodnotové inženýrství
  (Broader term) management
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 10. Topical terminformační management
  Other termmanagement informační
  management informačních zdrojů
  See also organizace informací
  (Broader term) management
  FileSubject terms file
  References (2) - Personal names and family names file
  (2) - Subject terms file
  (3) - Knihy
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.