Search results

Records found: 6  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000485196 t150a^"
 1. Topical termfyzikální teorie
  Other termteorie fyzikální
  See also teoretická fyzika
  (Narrower term) hyperprostor
  (Narrower term) kinetická teorie kapalin
  (Narrower term) kinetická teorie plynů
  (Narrower term) kvantová gravitace
  (Narrower term) kvantová teorie
  (Narrower term) supergravitace
  (Narrower term) teorie bifurkací
  (Narrower term) teorie pole (fyzika)
  (Narrower term) teorie relativity
  (Narrower term) teorie superstrun
  (Narrower term) teorie všeho
  (Narrower term) červí díry
  (Broader term) fyzika
  (Broader term) vědecké teorie
  FileSubject terms file
  References (11) - Subject terms file
  (11) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termkvantová elektrodynamika
  Other termelektrodynamika kvantová
  See also kvantová chromodynamika
  (Narrower term) Comptonův jev
  (Broader term) elektrodynamika
  (Broader term) kvantová teorie
  FileSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termkvantová fyzika
  Other termfyzika kvantová
  See also mikrofyzika
  teorie superstrun
  (Broader term) fyzika
  (Broader term) kvantová teorie
  FileSubject terms file
  References (2) - Personal names and family names file
  (3) - Subject terms file
  (14) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termkvantová chemie
  Other termchemie kvantová
  See also (Narrower term) atomové orbitaly
  (Narrower term) hybridizace atomových orbitalů
  (Narrower term) kvantová biochemie
  (Narrower term) metody ab initio (chemie)
  (Narrower term) molekulové orbitaly
  (Narrower term) teorie ligandového pole
  (Broader term) chemie
  (Broader term) kvantová teorie
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  (2) - Articles
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termkvantová mechanika
  Other termmechanika kvantová
  kvantová dynamika
  dynamika kvantová
  vlnová mechanika
  mechanika vlnová
  See also Greenovy funkce
  Hamiltonův princip
  SQUID (měřicí přístroje)
  fyzika kondenzované hmoty
  kvantové počítače
  statistická termodynamika
  supravodivost
  (Narrower term) Josephsonův jev
  (Narrower term) Schrödingerova rovnice
  (Narrower term) kvantové harmonické oscilátory
  (Narrower term) problém mnoha těles
  (Broader term) kvantová teorie
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (8) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termrelativistická kvantová teorie
  Other termteorie kvantová relativistická
  See also teorie relativity
  (Broader term) kvantová teorie
  FileSubject terms file
  References (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading