Search results

Records found: 7  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000459005 t150a^"
 1. Topical termbdělost
  Other termbdělá pozornost
  See also psychofyziologie
  (Broader term) vědomí
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (14) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termkolektivní vědomí
  Other termvědomí kolektivní
  See also kolektivní nevědomí
  skupinové chování
  sociální identita
  (Broader term) sociální psychologie
  (Broader term) vědomí
  FileSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termpředstavy (psychologie)
  See also fantazie
  hlubinná psychologie
  kreativita
  představivost
  zkušenost
  (Broader term) vědomí
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termpsychologie
  See also psychologové
  psycholožky
  (Narrower term) afekty
  (Narrower term) aplikovaná psychologie
  (Narrower term) asociace (psychologie)
  (Narrower term) biopsychologie
  (Narrower term) deprivace (psychologie)
  (Narrower term) diferenciální psychologie
  (Narrower term) dějiny psychologie
  (Narrower term) ego
  (Narrower term) egopsychologie
  (Narrower term) emoce
  (Narrower term) empirická psychologie
  (Narrower term) etnopsychologie
  (Narrower term) evoluční psychologie
  (Narrower term) existenciální psychologie
  (Narrower term) experimentální psychologie
  (Narrower term) fantazie
  (Narrower term) feministická psychologie
  (Narrower term) fenomenologická psychologie
  (Narrower term) frenologie
  (Narrower term) fyziognomie
  (Narrower term) fyziologická psychologie
  (Narrower term) gestalt psychologie
  (Narrower term) grafologie
  (Narrower term) grafomotorika
  (Narrower term) hlubinná psychologie
  (Narrower term) humanistická psychologie
  (Narrower term) imaginace
  (Narrower term) instinkty
  (Narrower term) interkulturní psychologie
  (Narrower term) intimita
  (Narrower term) intuice
  (Narrower term) kauzální atribuce
  (Narrower term) klinická psychologie
  (Narrower term) kognitivní psychologie
  (Narrower term) komplexy (psychologie)
  (Narrower term) kreativita
  (Narrower term) kvantová psychologie
  (Narrower term) lidská psychika
  (Narrower term) lidská přirozenost
  (Narrower term) lidské chování
  (Narrower term) literatura a psychologie
  (Narrower term) lékařská psychologie
  (Narrower term) matematická psychologie
  (Narrower term) melancholie
  (Narrower term) mentální chronometrie
  (Narrower term) myšlenkové mapy
  (Narrower term) narativní psychologie
  (Narrower term) neurolingvistické programování
  (Narrower term) neuropsychologie
  (Narrower term) obecná psychologie
  (Narrower term) paměť
  (Narrower term) parapsychologie
  (Narrower term) pasivita (psychologie)
  (Narrower term) pastorální psychologie
  (Narrower term) patopsychologie
  (Narrower term) pedagogická psychologie
  (Narrower term) podvědomí
  (Narrower term) pozitivní psychologie
  (Narrower term) pozornost
  (Narrower term) projekce (psychologie)
  (Narrower term) prožitek
  (Narrower term) psychická traumata
  (Narrower term) psychoanalýza
  (Narrower term) psychobiologie
  (Narrower term) psychodiagnostika
  (Narrower term) psychodynamika
  (Narrower term) psychofyzika
  (Narrower term) psychohygiena
  (Narrower term) psychologická metodologie
  (Narrower term) psychologické směry
  (Narrower term) psychologické testy
  (Narrower term) psychologické školy
  (Narrower term) psychologický výzkum
  (Narrower term) psychologie a filozofie
  (Narrower term) psychologie a náboženství
  (Narrower term) psychologie dítěte
  (Narrower term) psychologie handicapu
  (Narrower term) psychologie osobnosti
  (Narrower term) psychologie pohlaví
  (Narrower term) psychologie práce
  (Narrower term) psychologie rodiny
  (Narrower term) psychologie zdraví
  (Narrower term) psychologie životní cesty
  (Narrower term) psychometrie
  (Narrower term) psychomotorika
  (Narrower term) psychoonkologie
  (Narrower term) psychosomatika
  (Narrower term) psychosémantika
  (Narrower term) psychosémiotika
  (Narrower term) představivost
  (Narrower term) sebevýchova
  (Narrower term) sebeřízení
  (Narrower term) self
  (Narrower term) senzibilita
  (Narrower term) sny
  (Narrower term) sociální psychologie
  (Narrower term) speciální psychologie
  (Narrower term) srovnávací psychologie
  (Narrower term) transpersonální psychologie
  (Narrower term) tvůrčí myšlení
  (Narrower term) vizualizace (psychologie)
  (Narrower term) výkon
  (Narrower term) výrazová psychologie
  (Narrower term) vývojová psychologie
  (Narrower term) vědomí
  (Narrower term) vůle
  (Narrower term) školní psychologie
  FileSubject terms file
  References (175) - Personal names and family names file
  (4) - t100r
  (90) - Subject terms file
  (128) - Knihy
  (2) - Articles
  (1) - xjcd
  (2) - Periodika - Souborný záznam periodika
  (15) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termrozšířené vědomí
  Other termvědomí rozšířené
  nadvědomí
  See also mimosmyslové vnímání
  parapsychologie
  psychedelický zážitek
  transpersonální psychologie
  univerzální vědomí
  (Broader term) vědomí
  FileSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (22) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termsebeuvědomování
  See also focusing
  (Narrower term) introspekce
  (Broader term) vědomí
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (39) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 7. Topical termuniverzální vědomí
  Other termvědomí univerzální
  universální vědomí
  vědomí universální
  See also channeling
  kolektivní nevědomí
  kosmická energie
  poznání
  rozšířené vědomí
  sociální paměť
  ákáša
  (Broader term) filozofie ducha
  (Broader term) vědomí
  FileSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading