Search results

Records found: 10  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000456590 t150a^"

 1. Topical termbuddhismus
  See also (Narrower term) Avalókitéšvara (buddhistické božstvo)
  (Narrower term) Tārā (buddhistické božstvo)
  buddhismus a kultura
  buddhistická božstva
  buddhistická filozofie
  buddhistická magie
  buddhistické chrámy
  buddhistické legendy
  buddhističtí mniši
  buddhistky
  buddhisté
  hinduismus a buddhismus
  křesťanství a buddhismus
  škola Čchüan-čen-tao
  (Narrower term) avadány
  (Narrower term) buddhismus a islám
  (Narrower term) buddhismus a politika
  (Narrower term) buddhismus a společnost
  (Narrower term) buddhistická astrologie
  (Narrower term) buddhistická etika
  (Narrower term) buddhistické sekty
  (Narrower term) dévové
  (Narrower term) dějiny buddhismu
  (Narrower term) judaismus a buddhismus
  (Narrower term) mahájánový buddhismus
  (Narrower term) stótry
  (Narrower term) tantrický buddhismus
  (Narrower term) théravádový buddhismus
  (Narrower term) tibetský buddhismus
  (Narrower term) učení buddhismu
  (Narrower term) zen-buddhismus
  (Broader term) orientální filozofie
  (Broader term) světová náboženství
  FileSubject terms file
  References (9) - Personal names and family names file
  (16) - Subject terms file
  (60) - Knihy
  (4) - Articles
  (2) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termhinduismus
  See also (Narrower term) Džagannátha (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Ganéša (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Hanuman (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Kršna (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Kárttikéja (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Lakšmí (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Pradžápati (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Párvatí (hinduistická bohyně)
  (Narrower term) Renuka (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Rádha (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Ráma (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Tulasí (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Višnu (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Šiva (hinduistické božstvo)
  (Narrower term) Šálagrámy (hinduistické božstvo)
  hinduismus a buddhismus
  hinduistická božstva
  hinduistická etika
  hinduistická filozofie
  hinduistické chrámy
  hinduistické právo
  hinduistky
  hinduisté
  křesťanství a hinduismus
  neohinduismus
  purány
  upanišady
  védy
  védánta
  (Narrower term) Rámalílá
  (Narrower term) advaitská filozofie
  (Narrower term) bhakti hinduismus
  (Narrower term) dévové
  (Narrower term) dějiny hinduismu
  (Narrower term) hinduismus a islám
  (Narrower term) hinduismus a společnost
  (Narrower term) prasáda
  (Narrower term) učení hinduismu
  (Narrower term) višnuismus
  (Narrower term) védismus
  (Narrower term) šaktismus
  (Narrower term) šivaismus
  (Broader term) indická náboženství
  (Broader term) světová náboženství
  FileSubject terms file
  References (4) - Personal names and family names file
  (12) - Subject terms file
  (19) - Knihy
  (2) - Articles
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termislám
  See also baháismus
  muslimové
  (Narrower term) antiislamismus
  (Narrower term) buddhismus a islám
  (Narrower term) bábismus
  (Narrower term) dějiny islámu
  (Narrower term) hinduismus a islám
  (Narrower term) islamismus
  (Narrower term) islamizace
  (Narrower term) islám a kultura
  (Narrower term) islám a politika
  (Narrower term) islám a společnost
  (Narrower term) islámská civilizace
  (Narrower term) islámská etika
  (Narrower term) islámská filozofie
  (Narrower term) islámská hudba
  (Narrower term) islámská propaganda
  (Narrower term) islámské právo
  (Narrower term) judaismus a islám
  (Narrower term) kritika islámu
  (Narrower term) kulturní vlivy (islámské)
  (Narrower term) křesťanství a islám
  (Narrower term) literatura a islám
  (Narrower term) mudžahedíni
  (Narrower term) nurcu
  (Narrower term) sunnismus
  (Narrower term) svatá válka (islám)
  (Narrower term) učení islámu
  (Narrower term) vahhábismus
  (Narrower term) šíismus
  (Broader term) monoteistická náboženství
  (Broader term) světová náboženství
  FileSubject terms file
  References (3) - Personal names and family names file
  (22) - Subject terms file
  (58) - Knihy
  (19) - Articles
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termjudaismus
  See also judaismus a islám
  judaismus a kultura
  judaismus a politika
  křesťanství a judaismus
  rabíni
  rastafariánství
  svatá válka (judaismus)
  Židé
  židovská civilizace
  židovská filozofie
  židovské právo
  (Narrower term) aškenázský judaismus
  (Narrower term) chasidismus
  (Narrower term) dějiny judaismu
  (Narrower term) ješivot
  (Narrower term) judaismus a buddhismus
  (Narrower term) judaismus a společnost
  (Narrower term) kabala
  (Narrower term) karaismus
  (Narrower term) karaité
  (Narrower term) kritika judaismu
  (Narrower term) literatura a judaismus
  (Narrower term) ortodoxní judaismus
  (Narrower term) progresivní judaismus
  (Narrower term) sefardský judaismus
  (Narrower term) starozákonní judaismus
  (Narrower term) učení judaismu
  (Narrower term) židovská etika
  (Narrower term) židovská mystika
  (Broader term) monoteistická náboženství
  (Broader term) světová náboženství
  FileSubject terms file
  References (7) - Personal names and family names file
  (22) - Subject terms file
  (56) - Knihy
  (4) - Articles
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termkonfucianismus
  See also konfuciánská filozofie
  konfuciánské chrámy
  neokonfucianismus
  sirhak
  škola Čchüan-čen-tao
  (Narrower term) dějiny konfucianismu
  (Narrower term) konfucianismus a kultura
  (Narrower term) konfucianismus a politika
  (Narrower term) konfucianismus a společnost
  (Narrower term) křesťanství a konfucianismus
  (Narrower term) učení konfucianismu
  (Broader term) orientální filozofie
  (Broader term) světová náboženství
  (Broader term) čínská náboženství
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (3) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termkřesťanství
  Other termkřesťanské náboženství
  See also kulturní vlivy (křesťanské)
  křesťanská antropologie
  křesťanská civilizace
  křesťanská filozofie
  křesťanská morálka
  křesťanství a buddhismus
  křesťanství a ekologie
  křesťanství a hinduismus
  křesťanství a islám
  křesťanství a judaismus
  křesťanství a jóga
  křesťanství a konfucianismus
  křesťanství a kultura
  křesťanství a politika
  křesťanství a společnost
  křesťané
  literatura a křesťanství
  lékařství a křesťanství
  rastafariánství
  svatá válka (křesťanství)
  swedenborgiáni
  vúdú (kult)
  (Narrower term) anglikánství
  (Narrower term) církevní archeologie
  (Narrower term) dějiny křesťanství
  (Narrower term) hereze
  (Narrower term) kataři
  (Narrower term) katolicismus
  (Narrower term) kritika křesťanství
  (Narrower term) křesťanská etika
  (Narrower term) křesťanské církve
  (Narrower term) křesťanské svátky
  (Narrower term) křesťanské učení
  (Narrower term) křesťanský život
  (Narrower term) křesťanství a filozofie
  (Narrower term) pravoslaví
  (Narrower term) protestantismus
  (Narrower term) rané křesťanství
  (Narrower term) východní křesťanství
  (Narrower term) západní křesťanství
  (Broader term) monoteistická náboženství
  (Broader term) světová náboženství
  FileSubject terms file
  References (9) - Personal names and family names file
  (32) - Subject terms file
  (64) - Knihy
  (8) - Articles
  (3) - CD
  (5) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 7. Topical termmezináboženský dialog
  Other termdialog mezináboženský
  See also ekumenismus
  náboženská tolerance
  světová náboženství
  (Broader term) dialog
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (6) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 8. Topical termmimokřesťanská náboženství
  Other termnekřesťanská náboženství
  See also (Broader term) náboženství
  (Broader term) světová náboženství
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 9. Topical termnáboženství
  See also antropologie náboženství
  filozofie náboženství
  geografie náboženství
  konceptualizace náboženství
  konfese (vyznání)
  psychoanalýza a náboženství
  psychologie náboženství
  religionistika
  religiozita
  sociologie náboženství
  teologie náboženství
  věda a víra
  ženy a náboženství
  (Narrower term) africká náboženství
  (Narrower term) animismus
  (Narrower term) baltská náboženství
  (Narrower term) božstva
  (Narrower term) divadlo a náboženství
  (Narrower term) dobro
  (Narrower term) domorodá náboženství
  (Narrower term) dějiny náboženství
  (Narrower term) egyptské náboženství
  (Narrower term) eklektická náboženství
  (Narrower term) evropská náboženství
  (Narrower term) filozofie a náboženství
  (Narrower term) indická náboženství
  (Narrower term) indiánská náboženství
  (Narrower term) jazyk a náboženství
  (Narrower term) keltská náboženství
  (Narrower term) kritika náboženství
  (Narrower term) kvazináboženství
  (Narrower term) křesťanství
  (Narrower term) lidová náboženství
  (Narrower term) literatura a náboženství
  (Narrower term) lékařství a náboženství
  (Narrower term) masmédia a náboženství
  (Narrower term) mezináboženské vztahy
  (Narrower term) mimokřesťanská náboženství
  (Narrower term) monoteismus
  (Narrower term) monoteistická náboženství
  (Narrower term) náboženská filozofie
  (Narrower term) náboženská hierarchie
  (Narrower term) náboženská hnutí
  (Narrower term) náboženská symbolika
  (Narrower term) náboženská víra
  (Narrower term) náboženské aspekty
  (Narrower term) náboženské kulty
  (Narrower term) náboženské učení
  (Narrower term) náboženské vlivy
  (Narrower term) náboženský život
  (Narrower term) náboženství a ekologie
  (Narrower term) náboženství a politika
  (Narrower term) náboženství a příroda
  (Narrower term) náboženství a společnost
  (Narrower term) panteismus
  (Narrower term) polyteismus
  (Narrower term) prehistorická náboženství
  (Narrower term) primitivní náboženství
  (Narrower term) právo a náboženství
  (Narrower term) psychologie a náboženství
  (Narrower term) předobrazy (náboženství)
  (Narrower term) reinkarnace
  (Narrower term) sexualita a náboženství
  (Narrower term) slovanská náboženství
  (Narrower term) starověká náboženství
  (Narrower term) světci
  (Narrower term) světice
  (Narrower term) světová náboženství
  (Narrower term) synkretismus (náboženství)
  (Narrower term) teorie náboženství
  (Narrower term) totemismus
  (Narrower term) typologie náboženství
  (Narrower term) umění a náboženství
  (Narrower term) universalismus (náboženství)
  (Narrower term) východní náboženství
  (Narrower term) zlo
  (Narrower term) čínská náboženství
  FileSubject terms file
  References (13) - Personal names and family names file
  (1) - t100r
  (55) - Subject terms file
  (66) - Knihy
  (21) - Articles
  (3) - CD
  (6) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 10. Topical termtaoismus
  See also Avalókitéšvara (buddhistické božstvo)
  taoistická astrologie
  taoistická božstva
  taoistická numerologie
  taoistické chrámy
  taoisté
  (Narrower term) dějiny taoismu
  (Narrower term) taoismus a kultura
  (Narrower term) taoismus a společnost
  (Narrower term) taoistická jóga
  (Narrower term) taoistické sekty
  (Narrower term) učení taoismu
  (Broader term) orientální filozofie
  (Broader term) světová náboženství
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (18) - Knihy
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.