Search results

Records found: 10  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000453323 t150a^"

 1. Topical termmimosmyslové vnímání
  Other termvnímání mimosmyslové
  See also parapsychologie
  posmrtné zkušenosti
  psychokineze
  rozšířené vědomí
  senzibilita
  (Narrower term) channeling
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (51) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termnevysvětlené jevy
  Other termjevy nevysvětlené
  nevyjasněné jevy
  jevy nevyjasněné
  paranormální jevy
  jevy paranormální
  See also bermudský trojúhelník
  déjà vu
  nadpřirozené jevy
  parapsychologie
  záhady
  (Narrower term) UFO
  (Narrower term) obrazce v obilí
  FileSubject terms file
  References (7) - Subject terms file
  (166) - Knihy
  (3) - Articles
  (1) - xecd
  (3) - Periodika - Souborný záznam periodika
  (9) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termpsychokineze
  See also psychokineziologie
  mimosmyslové vnímání
  psychotronika
  (Broader term) parapsychologie
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termpsychologie
  See also psychologové
  psycholožky
  (Narrower term) afekty
  (Narrower term) aplikovaná psychologie
  (Narrower term) asociace (psychologie)
  (Narrower term) biopsychologie
  (Narrower term) deprivace (psychologie)
  (Narrower term) diferenciální psychologie
  (Narrower term) dějiny psychologie
  (Narrower term) ego
  (Narrower term) egopsychologie
  (Narrower term) emoce
  (Narrower term) empirická psychologie
  (Narrower term) etnopsychologie
  (Narrower term) evoluční psychologie
  (Narrower term) existenciální psychologie
  (Narrower term) experimentální psychologie
  (Narrower term) fantazie
  (Narrower term) feministická psychologie
  (Narrower term) fenomenologická psychologie
  (Narrower term) frenologie
  (Narrower term) fyziognomie
  (Narrower term) fyziologická psychologie
  (Narrower term) gestalt psychologie
  (Narrower term) grafologie
  (Narrower term) grafomotorika
  (Narrower term) hlubinná psychologie
  (Narrower term) humanistická psychologie
  (Narrower term) imaginace
  (Narrower term) instinkty
  (Narrower term) interkulturní psychologie
  (Narrower term) intimita
  (Narrower term) intuice
  (Narrower term) kauzální atribuce
  (Narrower term) klinická psychologie
  (Narrower term) kognitivní psychologie
  (Narrower term) komplexy (psychologie)
  (Narrower term) kreativita
  (Narrower term) kvantová psychologie
  (Narrower term) lidská psychika
  (Narrower term) lidská přirozenost
  (Narrower term) lidské chování
  (Narrower term) literatura a psychologie
  (Narrower term) lékařská psychologie
  (Narrower term) matematická psychologie
  (Narrower term) melancholie
  (Narrower term) mentální chronometrie
  (Narrower term) myšlenkové mapy
  (Narrower term) narativní psychologie
  (Narrower term) neurolingvistické programování
  (Narrower term) neuropsychologie
  (Narrower term) obecná psychologie
  (Narrower term) paměť
  (Narrower term) parapsychologie
  (Narrower term) pasivita (psychologie)
  (Narrower term) pastorální psychologie
  (Narrower term) patopsychologie
  (Narrower term) pedagogická psychologie
  (Narrower term) podvědomí
  (Narrower term) pozitivní psychologie
  (Narrower term) pozornost
  (Narrower term) projekce (psychologie)
  (Narrower term) prožitek
  (Narrower term) psychická traumata
  (Narrower term) psychoanalýza
  (Narrower term) psychobiologie
  (Narrower term) psychodiagnostika
  (Narrower term) psychodynamika
  (Narrower term) psychofyzika
  (Narrower term) psychohygiena
  (Narrower term) psychologická metodologie
  (Narrower term) psychologické směry
  (Narrower term) psychologické testy
  (Narrower term) psychologické školy
  (Narrower term) psychologický výzkum
  (Narrower term) psychologie a filozofie
  (Narrower term) psychologie a náboženství
  (Narrower term) psychologie dítěte
  (Narrower term) psychologie handicapu
  (Narrower term) psychologie osobnosti
  (Narrower term) psychologie pohlaví
  (Narrower term) psychologie práce
  (Narrower term) psychologie rodiny
  (Narrower term) psychologie zdraví
  (Narrower term) psychologie životní cesty
  (Narrower term) psychometrie
  (Narrower term) psychomotorika
  (Narrower term) psychoonkologie
  (Narrower term) psychosomatika
  (Narrower term) psychosémantika
  (Narrower term) psychosémiotika
  (Narrower term) představivost
  (Narrower term) sebevýchova
  (Narrower term) sebeřízení
  (Narrower term) self
  (Narrower term) senzibilita
  (Narrower term) sny
  (Narrower term) sociální psychologie
  (Narrower term) speciální psychologie
  (Narrower term) srovnávací psychologie
  (Narrower term) transpersonální psychologie
  (Narrower term) tvůrčí myšlení
  (Narrower term) vizualizace (psychologie)
  (Narrower term) výkon
  (Narrower term) výrazová psychologie
  (Narrower term) vývojová psychologie
  (Narrower term) vědomí
  (Narrower term) vůle
  (Narrower term) školní psychologie
  FileSubject terms file
  References (180) - Personal names and family names file
  (4) - t100r
  (90) - Subject terms file
  (125) - Knihy
  (1) - Articles
  (1) - CD
  (2) - Periodika - Souborný záznam periodika
  (15) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termpsychotronika
  See also parapsychologie
  psychotronici
  psychokineze
  (Narrower term) radiestezie
  FileSubject terms file
  References (3) - Personal names and family names file
  (4) - Subject terms file
  (9) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termrozšířené vědomí
  Other termvědomí rozšířené
  nadvědomí
  See also mimosmyslové vnímání
  parapsychologie
  psychedelický zážitek
  transpersonální psychologie
  univerzální vědomí
  (Broader term) vědomí
  FileSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (22) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 7. Topical termsenzibilita
  Other termsensibilita
  citovost
  citlivost
  senzitivita
  senzitivnost
  See also emoce
  mimosmyslové vnímání
  senzibilové
  smyslové vnímání
  (Broader term) esoterismus
  (Broader term) parapsychologie
  (Broader term) psychologie
  FileSubject terms file
  References (7) - Subject terms file
  (15) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 8. Topical termsiderické kyvadélko
  Other termkyvadélko siderické
  See also (Broader term) parapsychologie
  FileSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 9. Topical termSilvova metoda
  See also mysl
  zvládání stresu
  parapsychologie
  sebepoznání
  sebevýchova
  FileSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (6) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 10. Topical termtelepatie
  See also (Broader term) parapsychologie
  FileSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading