Search results

Records found: 19  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000449455 t150a^"
 1. 1.data

  Topical termdata
  Other termúdaje
  See also analýza dat
  databáze
  datová žurnalistika
  informace
  konverze dat
  ochrana dat
  sběr dat
  zpracování dat
  (Narrower term) archeologická data
  (Narrower term) big data
  (Narrower term) biologická data
  (Narrower term) datová úložiště
  (Narrower term) dopravní data
  (Narrower term) genetická data
  (Narrower term) geografická data
  (Narrower term) hydrologická data
  (Narrower term) kategoriální data
  (Narrower term) kvalita dat
  (Narrower term) metadata
  (Narrower term) obchodní data
  (Narrower term) obrazová data
  (Narrower term) prostorová data
  (Narrower term) časoprostorová data
  FileSubject terms file
  References (10) - Subject terms file
  (9) - Knihy
  (1) - xecd
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termdezinformace
  Other termnepravdivé informace
  klamné informace
  informace nepravdivé
  informace klamné
  See also propaganda
  zpravodajské služby
  (Narrower term) fake news
  (Narrower term) hoaxy
  (Broader term) informace
  (Broader term) komunikace (sdělování)
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (20) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termdokumentová komunikace
  Other termkomunikace dokumentová
  See also dokumenty
  informace
  (Broader term) sociální komunikace
  (Broader term) toky informací
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical terminformační architektura
  Other termarchitektura informací
  architektura informační
  See also WWW design
  WWW stránky
  kategorizace a klasifikace
  metadata
  organizace informací
  reprezentace informací
  vyhledávání informací
  (Broader term) informace
  FileSubject terms file
  References (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical terminformační prostředí
  Other termprostředí informační
  See also (Narrower term) informační ekologie
  (Broader term) informace
  FileSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 6. Topical terminformační služby
  Other termslužby informační
  See also dokumentalistika
  dostupnost informací
  elektronické služby
  informační pracovnice
  informační pracovníci
  uživatelské dotazy
  zpřístupňování informací
  (Narrower term) adresní rozšiřování informací
  (Narrower term) bibliografické služby
  (Narrower term) efektivnost informačních služeb
  (Narrower term) elektronické informační služby
  (Narrower term) integrace informačních služeb
  (Narrower term) knihovnické služby
  (Narrower term) online informační služby
  (Narrower term) referenční služby
  (Narrower term) rešerše
  (Narrower term) veřejné informační služby
  (Broader term) informace
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (1) - Brožury
  (9) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 7. Topical termkartotéky
  Other termlístkovnice
  See also evidence dokumentů
  informace
  katalogy
  lístkové katalogy
  (Broader term) kategorizace a klasifikace
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 8. Topical termobrazové informace
  Other terminformace obrazové
  See also isotype (obrazový jazyk)
  vizuální informace
  zpracování obrazu
  (Broader term) informace
  (Broader term) obrazová technika
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 9. Topical termprezentace informací
  See also blogy
  firemní prezentace
  isotype (obrazový jazyk)
  osobní prezentace
  prezentační grafika
  reprezentace informací
  tabulky
  (Narrower term) elektronické prezentace
  (Narrower term) rozšířená realita
  (Broader term) informace
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (1) - Elektronické zdroje
  (17) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 10. Topical termšíření informací
  Other termrozšiřování informací
  See also informační ekologie
  organizace informací
  propojená data
  reprezentace informací
  uchovávání informací
  (Narrower term) transfer informací
  (Broader term) informace
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading