Search results

Records found: 10  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000446766 t150a^"
 1. Topical termantické přírodní vědy
  See also (Broader term) přírodní vědy
  FileSubject terms file
  References (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termastronomie
  See also astronomická geodezie
  astronomická olympiáda
  astronomické soutěže
  astronomky
  astronomové
  kosmická geologie
  kosmochronologie
  meteority
  optické jevy v atmosféře
  (Narrower term) amatérská astronomie
  (Narrower term) antická astronomie
  (Narrower term) arabská astronomie
  (Narrower term) archeoastronomie
  (Narrower term) astrobiologie
  (Narrower term) astrochemie
  (Narrower term) astrofyzika
  (Narrower term) astrometrie
  (Narrower term) astronomická pozorování
  (Narrower term) astronomické observatoře
  (Narrower term) dějiny astronomie
  (Narrower term) hinduistická astronomie
  (Narrower term) infračervená astronomie
  (Narrower term) kosmický výzkum
  (Narrower term) kosmogonie
  (Narrower term) kosmologie
  (Narrower term) mayská astronomie
  (Narrower term) planetologie
  (Narrower term) planetária
  (Narrower term) planetární astronomie
  (Narrower term) radioastronomie
  (Narrower term) selenologie
  (Narrower term) sférická astronomie
  (Narrower term) solární astronomie
  (Narrower term) starověká astronomie
  (Narrower term) stelární astronomie
  (Narrower term) středověká astronomie
  (Narrower term) teoretická astronomie
  (Narrower term) vědy o atmosféře
  (Broader term) přírodní vědy
  FileSubject terms file
  References (1) - Personal names and family names file
  (1) - t100r
  (20) - Subject terms file
  (98) - Knihy
  (4) - Articles
  (2) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termbiologie
  Other termbiologické vědy
  See also biologická data
  biologická olympiáda
  biologická psychiatrie
  biologové
  bioložky
  biomedicína
  dějiny biologie
  filozofie biologie
  matematická biologie
  molekulární biotechnologie
  paleobiologie
  přírodopis
  přírodověda
  (Narrower term) aerobiologie
  (Narrower term) agrobiologie
  (Narrower term) anatomie
  (Narrower term) aplikovaná biologie
  (Narrower term) astrobiologie
  (Narrower term) behaviorální biologie
  (Narrower term) biogeografie
  (Narrower term) biokybernetika
  (Narrower term) biologická systematika
  (Narrower term) biologická technika
  (Narrower term) biologický výzkum
  (Narrower term) biologie lesa
  (Narrower term) biologie člověka
  (Narrower term) biosémiotika
  (Narrower term) botanika
  (Narrower term) chronobiologie
  (Narrower term) eidetická biologie
  (Narrower term) etnobiologie
  (Narrower term) evoluční biologie
  (Narrower term) experimentální biologie
  (Narrower term) forenzní biologie
  (Narrower term) fotobiologie
  (Narrower term) fyziologie
  (Narrower term) genetika
  (Narrower term) geobiologie
  (Narrower term) gravitační biologie
  (Narrower term) hydrobiologie
  (Narrower term) imunobiologie
  (Narrower term) kognitivní biologie
  (Narrower term) konzervační biologie
  (Narrower term) kryobiologie
  (Narrower term) lékařská biologie
  (Narrower term) mikrobiologie
  (Narrower term) molekulární biologie
  (Narrower term) morfologie (biologie)
  (Narrower term) obecná biologie
  (Narrower term) populační biologie
  (Narrower term) počítačová biologie
  (Narrower term) somatologie
  (Narrower term) syntetická biologie
  (Narrower term) vývojová biologie
  (Narrower term) zoologie
  (Broader term) přírodní vědy
  FileSubject terms file
  References (52) - Personal names and family names file
  (2) - t100r
  (33) - Subject terms file
  (41) - Knihy
  (4) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termdějiny přírodních věd
  Other termpřírodní vědy - dějiny
  See also (Narrower term) dějiny astronomie
  (Narrower term) dějiny biologie
  (Narrower term) dějiny chemie
  (Narrower term) dějiny fyziky
  (Narrower term) dějiny geodezie
  (Narrower term) dějiny geologie
  (Narrower term) dějiny kartografie
  (Narrower term) dějiny matematiky
  (Narrower term) dějiny mineralogie
  (Narrower term) dějiny paleontologie
  (Broader term) přírodní vědy
  FileSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (6) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termfyzika
  See also filozofie fyziky
  fyzici
  fyzikální olympiáda
  fyzikální pokusy
  fyzikální soutěže
  fyzičky
  (Narrower term) akustika
  (Narrower term) aplikovaná fyzika
  (Narrower term) chemická fyzika
  (Narrower term) dějiny fyziky
  (Narrower term) elektrodynamika
  (Narrower term) elektrostatika
  (Narrower term) experimentální fyzika
  (Narrower term) fyzika kondenzované hmoty
  (Narrower term) fyzika kovů
  (Narrower term) fyzika nízkých teplot
  (Narrower term) fyzika pevných látek
  (Narrower term) fyzika plazmatu
  (Narrower term) fyzika vysokých teplot
  (Narrower term) fyzika vysokých tlaků
  (Narrower term) fyzikální jednotky
  (Narrower term) fyzikální rovnice
  (Narrower term) fyzikální teorie
  (Narrower term) fyzikální veličiny
  (Narrower term) fyzikální vzorce
  (Narrower term) kritické jevy (fyzika)
  (Narrower term) kryogenika
  (Narrower term) kvantová fyzika
  (Narrower term) lékařská fyzika
  (Narrower term) makromolekulární fyzika
  (Narrower term) matematická fyzika
  (Narrower term) mechanika
  (Narrower term) mikrofyzika
  (Narrower term) moderní fyzika
  (Narrower term) obecná fyzika
  (Narrower term) optika
  (Narrower term) počítačová fyzika
  (Narrower term) radiofyzika
  (Narrower term) radiologická fyzika
  (Narrower term) stavební fyzika
  (Narrower term) teoretická fyzika
  (Narrower term) termika
  (Narrower term) termometrie
  (Narrower term) vakuová fyzika
  (Broader term) přírodní vědy
  FileSubject terms file
  References (37) - Personal names and family names file
  (2) - t100r
  (22) - Subject terms file
  (103) - Knihy
  (6) - Articles
  (2) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termchemie
  See also alchymie
  chemici
  chemická olympiáda
  chemické laboratoře
  chemické názvosloví
  chemické pokusy
  chemické soutěže
  chemičky
  chemoinformatika
  filozofie chemie
  (Narrower term) analytická chemie
  (Narrower term) anorganická chemie
  (Narrower term) aplikovaná chemie
  (Narrower term) balneochemie
  (Narrower term) biochemie
  (Narrower term) chemické vzorce
  (Narrower term) chemické výpočty
  (Narrower term) dějiny chemie
  (Narrower term) experimentální chemie
  (Narrower term) farmaceutická chemie
  (Narrower term) fyzikální chemie
  (Narrower term) jaderná chemie
  (Narrower term) klinická chemie
  (Narrower term) koordinační chemie
  (Narrower term) kvantová chemie
  (Narrower term) lékařská chemie
  (Narrower term) makromolekulární chemie
  (Narrower term) matematická chemie
  (Narrower term) mikrovlnná chemie
  (Narrower term) obecná chemie
  (Narrower term) organická chemie
  (Narrower term) radiochemie
  (Narrower term) supramolekulární chemie
  (Narrower term) teoretická chemie
  (Narrower term) toxikologie
  (Broader term) přírodní vědy
  FileSubject terms file
  References (23) - Personal names and family names file
  (20) - Subject terms file
  (61) - Knihy
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 7. Topical termmatematika
  See also Abelova cena (ocenění)
  filozofie matematiky
  matematici
  matematická olympiáda
  matematické důkazy
  matematické myšlení
  matematické schopnosti
  matematické texty
  matematický software
  matematický talent
  (Narrower term) K-teorie
  (Narrower term) algebra
  (Narrower term) algoritmy
  (Narrower term) aplikovaná matematika
  (Narrower term) arabská matematika
  (Narrower term) aritmetika
  (Narrower term) asymptotická teorie
  (Narrower term) diskrétní matematika
  (Narrower term) dějiny matematiky
  (Narrower term) etnomatematika
  (Narrower term) experimentální matematika
  (Narrower term) finanční matematika
  (Narrower term) geometrie
  (Narrower term) goniometrie
  (Narrower term) kombinatorika
  (Narrower term) konstruktivní matematika
  (Narrower term) literatura a matematika
  (Narrower term) matematická analýza
  (Narrower term) matematické metody
  (Narrower term) matematické vzorce
  (Narrower term) matematické výpočty
  (Narrower term) matematické značky
  (Narrower term) nerovnice
  (Narrower term) numerická matematika
  (Narrower term) počítání
  (Narrower term) rovnice
  (Narrower term) středověká matematika
  (Narrower term) zobrazení (matematika)
  (Broader term) přírodní vědy
  FileSubject terms file
  References (54) - Personal names and family names file
  (1) - t100r
  (22) - Subject terms file
  (8) - Brožury
  (259) - Knihy
  (2) - Lekotéka (hry a hračky)
  (4) - Articles
  subject heading

  subject heading

 8. Topical termpřírodovědci
  See also přírodní vědy
  přírodovědkyně
  (Narrower term) astronomové
  (Narrower term) biologové
  (Narrower term) chemici
  (Narrower term) fyzici
  (Narrower term) geografové
  (Narrower term) geologové
  (Narrower term) hydrologové
  (Narrower term) meteorologové
  (Narrower term) neurovědci
  (Narrower term) oceánografové
  (Narrower term) paleontologové
  (Broader term) profese
  (Broader term) vědci
  FileSubject terms file
  References (22) - Personal names and family names file
  (1) - t100r
  (14) - Subject terms file
  (14) - Knihy
  (61) - Articles
  subject heading

  subject heading

 9. Topical termpřírodovědný výzkum
  Other termvýzkum přírodovědný
  See also přírodní vědy
  (Narrower term) biologický výzkum
  (Narrower term) botanický výzkum
  (Narrower term) chemický výzkum
  (Narrower term) ekologický výzkum
  (Narrower term) environmentální výzkum
  (Narrower term) geologický výzkum
  (Narrower term) speleologický výzkum
  (Broader term) vědecký výzkum
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 10. Topical termvědy o Zemi
  See also geoinformatika
  vědy o atmosféře
  (Narrower term) geochemie
  (Narrower term) geofyzika
  (Narrower term) geografie
  (Narrower term) geologické vědy
  (Narrower term) geologie
  (Narrower term) geomatika
  (Narrower term) meteorologie
  (Narrower term) mineralogie
  (Narrower term) pedologie
  (Broader term) přírodní vědy
  FileSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (14) - Knihy
  subject heading

  subject heading