Search results

Records found: 7  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000446132 t150a^"
 1. Topical termaktivní stárnutí
  Other termaktivní stáří
  stárnutí aktivní
  stáří aktivní
  See also aktivizace seniorů
  kvalita života
  osoby 50+
  seniorky
  senioři
  zaměstnávání osob 50+
  životní styl
  (Broader term) stárnutí
  (Broader term) stáří
  FileSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (14) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termanti-aging medicína
  Other termmedicína proti stárnutí
  medicína anti-aging
  prevence stárnutí
  See also dlouhověkost
  péče o zdraví
  stárnutí
  (Broader term) alternativní medicína
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termontogeneze
  Other termontogenetický vývoj
  See also evoluce (biologie)
  fylogeneze
  vývojová biologie
  vývojová genetika
  vývojová neurofyziologie
  vývojová toxikologie
  (Narrower term) biologický věk
  (Narrower term) diferenciace buněk
  (Narrower term) embryogeneze
  (Narrower term) ontogeneze rostlin
  (Narrower term) ontogeneze člověka
  (Narrower term) ontogeneze živočichů
  (Narrower term) smrt
  (Narrower term) stárnutí
  FileSubject terms file
  References (11) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termseniorky
  Other termstaré ženy
  ženy staré
  starobní důchodkyně
  důchodkyně starobní
  starší ženy
  ženy starší
  See also aktivní stárnutí
  násilí na seniorech
  péče o seniory
  senioři
  stárnutí
  stáří
  (Broader term) ženy
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termsenioři
  Other termstaří lidé
  starobní důchodci
  lidé staří
  důchodci starobní
  See also Mezinárodní rok seniorů (1999)
  ageismus
  aktivizace seniorů
  aktivní stárnutí
  domácí péče
  geriatrie
  geronticida
  gerontologie
  kluby důchodců
  násilí na seniorech
  pády ve stáří
  péče o seniory
  seniorky
  stárnutí
  stáří
  tísňová péče
  zařízení sociální péče
  (Narrower term) století lidé
  (Broader term) osoby se specifickými potřebami
  FileSubject terms file
  References (11) - Subject terms file
  (2) - Brožury
  (70) - Knihy
  (10) - Articles
  (1) - Periodika - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termstáří
  Other termlidské stáří
  stáří lidské
  stáří člověka
  See also gerontologie
  senilní demence
  seniorky
  senioři
  stárnutí
  (Narrower term) aktivní stárnutí
  (Narrower term) dlouhověkost
  (Broader term) ontogeneze člověka
  (Broader term) životní fáze
  FileSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (21) - Knihy
  (3) - Articles
  subject heading

  subject heading

 7. 7.věk

  Topical termvěk
  Other termvěk člověka
  lidský věk
  věk lidský
  délka života
  See also ageismus
  generace
  stárnutí
  věk obyvatelstva
  věkový rozdíl mezi partnery
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  (2) - Articles
  subject heading

  subject heading