Search results

Records found: 33  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000444020 t150a^"

 1. Topical termadoptivní rodina
  Other termrodina adoptivní
  See also adopce
  adoptované děti
  nevlastní rodina
  (Broader term) rodina
  FileSubject terms file
  References (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termdcery
  See also matky a dcery
  otcové a dcery
  synové
  (Broader term) rodina
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (6) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termdělnické rodiny
  Other termrodiny dělnické
  See also dělníci
  (Broader term) rodina
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termdomácnosti
  See also rodina
  služby pro domácnost
  (Narrower term) úspory
  (Narrower term) životní úroveň
  (Broader term) demografická statistika
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (1) - Brožury
  (19) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termhomoparentalita
  Other termhomoparentální rodina
  rodina homoparentální
  rodičovství leseb a gayů
  LGBT rodičovství
  See also gayové
  homosexuálové
  lesbické ženy
  rodiče a děti
  výchova dítěte
  (Broader term) rodina
  (Broader term) rodičovství
  FileSubject terms file
  References (7) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termklany
  See also kmenová společenství
  kmeny (etnografie)
  příbuzenství
  rody
  (Broader term) rodina
  FileSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading

 7. Topical termnevlastní rodina
  Other termrodina nevlastní
  See also adoptivní rodina
  nevlastní děti
  nevlastní rodiče
  náhradní rodinná péče
  (Broader term) rodina
  FileSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 8. Topical termpéče o děti
  See also Cochemský model
  péče o dítě
  rodiče a děti
  rozvod
  sendvičová generace
  slaďování rodinného a pracovního života
  (Narrower term) dětské skupiny
  (Narrower term) jesle
  (Narrower term) mateřské školy
  (Narrower term) mikrojesle
  (Narrower term) střídavá péče
  (Broader term) rodina
  FileSubject terms file
  References (11) - Subject terms file
  (6) - Knihy
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading

 9. Topical termplánované rodičovství
  Other termrodičovství plánované
  See also antikoncepce
  mateřství
  symptotermální metoda
  těhotenství
  (Broader term) rodina
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 10. Topical termpozůstalí
  See also terapie zármutku
  truchlení
  ztráta blízké osoby
  (Broader term) rodina
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (19) - Knihy
  subject heading

  subject heading