Search results

Records found: 11  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000442643 t150a^"
 1. Topical termčešství
  See also Češi
  (Broader term) kulturní identita
  (Broader term) národní identita
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (4) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termetnicita
  Other termetnická identita
  See also etnicita v literatuře
  etnické hranice
  etnopolitika
  jinakost
  (Narrower term) kulturní identita
  (Narrower term) náboženská identita
  (Narrower term) národní identita
  (Narrower term) rasová identita
  (Narrower term) tribalismus
  FileSubject terms file
  References (7) - Subject terms file
  (1) - Brožury
  (10) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termevropanství
  Other termevropská identita
  See also Evropanky
  Evropané
  eurocentrismus
  evropeizace
  občanství Evropské unie
  výchova k evropanství
  (Broader term) kulturní identita
  (Broader term) národní identita
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (14) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termexcepcionalismus
  Other termvědomí nadřazenosti
  vědomí výjimečnosti
  See also historické vědomí
  kulturní identita
  mesianismus
  náboženská identita
  národní identita
  vlastenectví
  (Narrower term) eurocentrismus
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termidentita
  See also autenticita (psychologie)
  egopsychologie
  emancipace
  identita v literatuře
  psychologie osobnosti
  reminiscenční terapie
  (Narrower term) digitální identita
  (Narrower term) identifikace (psychologie)
  (Narrower term) kulturní identita
  (Narrower term) náboženská identita
  (Narrower term) národní identita
  (Narrower term) politická identita
  (Narrower term) regionální identita
  (Narrower term) sexuální identita
  (Narrower term) sociální identita
  (Narrower term) tribalismus
  FileSubject terms file
  References (14) - Subject terms file
  (28) - Knihy
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termkulturní tradice
  Other termtradice kulturní
  See also Nuo
  duchovní tradice
  kulturní identita
  lidové tradice
  náboženské tradice
  sarmatismus
  (Narrower term) cyrilometodějská tradice
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (17) - Knihy
  (3) - Articles
  subject heading

  subject heading

 7. Topical termnáboženská identita
  Other termidentita náboženská
  See also excepcionalismus
  komunalismus
  kulturní identita
  změna vyznání
  (Broader term) etnicita
  (Broader term) identita
  FileSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading

 8. Topical termněmectví
  See also Němci
  pangermanismus
  (Broader term) kulturní identita
  (Broader term) národní identita
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 9. Topical termregionální identita
  Other termúzemní identita
  identita regionální
  identita územní
  See also kulturní identita
  národní identita
  regionalismus
  regionální strany a hnutí
  (Broader term) identita
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading

 10. Topical termslovanství
  Other termslovanská identita
  slovanská vzájemnost
  See also Slované
  panslavismus
  slavjanofilství
  (Broader term) kulturní identita
  (Broader term) národní identita
  (Broader term) politické ideologie
  FileSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (2) - Knihy
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.