Search results

Records found: 10  
Resources: KJM (Kobližná 4) - Authorities
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kjm_us_auth 1000441160 t150a^"
 1. 1.děti

  Topical termděti
  See also chlapci
  dívky
  dětská práce
  dětství
  lidský plod
  matky a děti
  myšlení dítěte
  nemoci u dětí
  práva dětí
  psychologie dítěte
  péče o dítě
  péče o děti
  rodičovství
  sociologie dětství
  turistika s dětmi
  vývoj dítěte
  zdraví a hygiena dětí
  (Narrower term) adoptované děti
  (Narrower term) arabské děti
  (Narrower term) batolata
  (Narrower term) chudé děti
  (Narrower term) deprivované děti
  (Narrower term) duhové děti
  (Narrower term) děti a mládež
  (Narrower term) děti cizinců
  (Narrower term) děti imigrantů
  (Narrower term) děti předškolního věku
  (Narrower term) děti reemigrantů
  (Narrower term) děti rozvedených rodičů
  (Narrower term) děti se sociálním znevýhodněním
  (Narrower term) děti se zdravotním postižením
  (Narrower term) děti ulice
  (Narrower term) děti uprchlíků
  (Narrower term) děti školního věku
  (Narrower term) indigové děti
  (Narrower term) kojenci
  (Narrower term) křišťálové děti
  (Narrower term) nechtěné děti
  (Narrower term) nedonošené děti
  (Narrower term) nemanželské děti
  (Narrower term) nemocné děti
  (Narrower term) nevlastní děti
  (Narrower term) novorozenci
  (Narrower term) obézní děti
  (Narrower term) ohrožené děti
  (Narrower term) opuštěné děti
  (Narrower term) problémové děti
  (Narrower term) romské děti
  (Narrower term) sexuálně zneužívané děti
  (Narrower term) sirotci
  (Narrower term) talentované děti
  (Narrower term) týrané děti
  (Narrower term) vlčí děti
  (Narrower term) vícerčata
  (Narrower term) zanedbávané děti
  (Narrower term) černošské děti
  (Narrower term) židovské děti
  FileSubject terms file
  References (49) - Subject terms file
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - Hudebniny
  (5) - Brožury
  (289) - Knihy
  (10) - Articles
  (1) - xecd
  (2) - Periodika - Souborný záznam periodika
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termděti se sluchovým postižením
  Other termsluchově postižené děti
  děti sluchově postižené
  See also hluchoslepé děti
  (Narrower term) neslyšící děti
  (Broader term) děti se zdravotním postižením
  (Broader term) osoby se sluchovým postižením
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (8) - Knihy
  (1) - Articles
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termděti se zrakovým postižením
  Other termzrakově postižené děti
  děti zrakově postižené
  See also hluchoslepé děti
  (Narrower term) nevidomé děti
  (Narrower term) slabozraké děti
  (Broader term) děti se zdravotním postižením
  (Broader term) osoby se zrakovým postižením
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (5) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termděti s mentálním postižením
  Other termmentálně postižené děti
  mentálně retardované děti
  See also mentální retardace
  mládež s mentálním postižením
  pomocné školy
  (Narrower term) děti s autismem
  (Broader term) děti se zdravotním postižením
  (Broader term) osoby s mentálním postižením
  FileSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (12) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termděti s tělesným postižením
  Other termtělesně postižené děti
  děti tělesně postižené
  See also (Broader term) děti se zdravotním postižením
  (Broader term) osoby s tělesným postižením
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termděti s vadami řeči
  Other termděti s poruchami řeči
  See also logopedická prevence
  logopedie
  (Broader term) děti se zdravotním postižením
  FileSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (21) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 7. Topical termmládež se zdravotním postižením
  Other termzdravotně postižená mládež
  mládež zdravotně postižená
  See also děti se zdravotním postižením
  (Narrower term) mládež s mentálním postižením
  (Broader term) mládež
  (Broader term) osoby se zdravotním postižením
  FileSubject terms file
  References (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

 8. Topical termnemocné děti
  Other termděti nemocné
  See also děti se zdravotním postižením
  herní specialisté
  obézní děti
  (Narrower term) HIV pozitivní děti
  (Narrower term) hospitalizované děti
  (Broader term) děti
  (Broader term) nemocní
  FileSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (3) - Knihy
  (1) - xjcd
  subject heading

  subject heading

 9. Topical termosoby se zdravotním postižením
  Other termzdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  osoby s disabilitou
  See also Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  asistenční technologie
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  nemocní
  osobní asistence
  osobní autonomie
  psychologie handicapu
  somatopedie
  speciální andragogika
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  (Narrower term) autoři se zdravotním postižením
  (Narrower term) balbutici
  (Narrower term) děti se zdravotním postižením
  (Narrower term) mládež se zdravotním postižením
  (Narrower term) osoby s kombinovaným postižením
  (Narrower term) osoby s mentálním postižením
  (Narrower term) osoby s tělesným postižením
  (Narrower term) osoby se sluchovým postižením
  (Narrower term) osoby se zrakovým postižením
  (Narrower term) sportovci se zdravotním postižením
  (Narrower term) sportovkyně se zdravotním postižením
  (Narrower term) umělci se zdravotním postižením
  (Broader term) osoby se specifickými potřebami
  (Broader term) sociálně ohrožené skupiny
  FileSubject terms file
  References (23) - Subject terms file
  (2) - Brožury
  (20) - Knihy
  (7) - Articles
  (3) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

 10. Topical termrodiny s dětmi s postižením
  Other termrodiny s postiženými dětmi
  rodiny se zdravotně postiženými dětmi
  rodiny s handicapovanými dětmi
  rodiny s hendikepovanými dětmi
  rodiny s dětmi se zdravotním postižením
  See also děti se zdravotním postižením
  raná péče
  (Broader term) rodiny s dětmi
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (13) - Knihy
  subject heading

  subject heading