Number of the records: 1  

Zvuky v reklamě

  1. RAFAJOVÁ, Andrea. Zvuky v reklamě. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 343 stran. ISBN 978-80-7380-673-6.

Number of the records: 1