Number of the records: 1  

Ve službách Maffie?

  1. Ve službách Maffie? : český domácí protirakouský odboj (1914-1918) v zrcadle ego-dokumentů. Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 220 stran. Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 17. ISBN 978-80-7422-636-6.

Number of the records: 1