Number of the records: 1  

Svatobořice-Mistřín

  1. SYNEK, František. Svatobořice-Mistřín : 1964-2014 - půlstoletí života obce. První vydání. Svatobořice-Mistřín : Obec Svatobořice-Mistřín, 2014. 344 stran. ISBN 978-80-260-6270-7.

Number of the records: 1