Number of the records: 1  

...abychom dle svých sil přispěli k šíření vzdělání hudebního

  1. REITTEREROVÁ, Vlasta. ...abychom dle svých sil přispěli k šíření vzdělání hudebního : počátky a vývoj hudebního časopisectví. In Harmonie. ISSN 1210-8081, 2013, roč. 21, č. 4, s. 22-23.
Number of the records: 1