Number of the records: 1  

(Ne)schopná matka

  1. COOK, Kate - WYNDHAM-READ, Lucy. (Ne)schopná matka : jak po porodu nezešílet a dostat se opět do formy. Vyd. 1. Praha : Ikar, 2010. 256 s. ISBN 978-80-249-1362-9.

Number of the records: 1