Number of the records: 1  

1000 německých slovíček

  1. NAVRÁTILOVÁ, Jana. 1000 německých slovíček : ilustrovaný slovník. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. 136 s. Ilustrovaný slovník. ISBN 978-80-251-2601-1.

Number of the records: 1