Number of the records: 1  

... neboť všicni jste Šebky i nešebky

  1. VESELKA, Martin. ... neboť všicni jste Šebky i nešebky : surrealistický básník a výtvarník Karel Šebek. In Host. ISSN 1211-9938, 2007, roč. 23, č. 7, příloha Host do školy, č. 4, s. 18-21.
Number of the records: 1