Number of the records: 1  

2000 nejpoužívanějších německých slov

  1. NAVRÁTILOVÁ, Jana. 2000 nejpoužívanějších německých slov. Vyd. 2. Brno : Computer Press, 2005. 110 s. Jazykové učebnice pro samouky, Němčina. ISBN 80-251-0906-2.

Number of the records: 1