Number of the records: 1  

Dům na předměstí

  1. FOJTÍK, Karel. Dům na předměstí : Etnografická studie o životě obyvatel činžovního domu v Brně. In Brno v minulosti a dnes, 1963, sv. 5, s. 45-68.
Number of the records: 1