Number of the records: 1  

"... ve společné svaté práci, pro mír, slušnost a svobodu..."

  1. HÁJKOVÁ, Anna - ŠMOK, Martin. "... ve společné svaté práci, pro mír, slušnost a svobodu..." : Marie Schmolková a mizející hrdinky velkých příběhů. In Dějiny a současnost. ISSN 0418-5129. 2020, 2020, roč. 42, č. 8, s. 34-37.
Number of the records: 1