Number of the records: 1  

církevní historiografie

 1. Topical termcírkevní historiografie
  Other termhistoriografie církevní
  církevní dějepisectví
  dějepisectví církevní
  See also církevní dějiny
  (Broader term) historiografie
  FileSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (3) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1