Number of the records: 1  

Zvuky v reklamě

  1. Rafajová, Andrea, 1973-

    Zvuky v reklamě / Andrea Rafajová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. -- 343 stran : ilustrace (převážně barevné), noty, faksimile ; 23 cm. -- Seznam zkratek. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky. -- Určeno pro studenty ekonomických fakult, pro pracovníky reklamních agentur, reklamní režiséry a pro tvůrce reklamních televizních, rozhlasových a filmových šotů. -- České, anglické a německé resumé. -- ISBN : 978-80-7380-673-6 (brožováno) : Kč 378.00.

    reklama a propagace * hudba v reklamě * verbální komunikace * monografie
    659 * 78 * 316.7

Number of the records: 1