Number of the records: 1  

Listina základních práv Evropské unie

  1. Listina

    Listina základních práv Evropské unie : deset let v praxi - hodnocení a výhled / Magdaléna Svobodová, Harald Christian Scheu, Jan Grinc (eds.). -- Praha : Auditorium, 2019. -- 267 stran ; 22 cm. -- Vychází k 10. výročí právní závaznosti Listiny základních práv Evropské unie. -- Poznámky pod čarou. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy. -- Anglické resumé. -- ISBN : 978-80-87284-78-0 (brožováno) : Kč 330.00.
    I. Svobodová, Magdaléna, 1976- II. Scheu, Harald Christian, 1969- III. Grinc, Jan


    Evropská unie. Charter of Fundamental Rights, (2000 prosinec 7.) * lidská práva - země Evropské unie * ochrana lidských práv - země Evropské unie * evropské právo * kolektivní monografie
    342.7 * 341.1

Number of the records: 1