Number of the records: 1  

Archæologia historica

  1. Archæologia

    Archæologia historica. 43/2018/2 / editoři Jiří Macháček et Pavel Kouřil. -- Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018. -- Strany 335-598 : ilustrace, mapy, plány ; 25 cm. -- Na zadní straně obálky logo internetového knihkupectví Masarykovy univerzity: Munipress. -- Zkratky. -- Poznámky pod čarou. -- Obsahuje bibliografie, bibliografické a internetové odkazy. -- Některé příspěvky slovensky, abstrakta souběžně česky nebo slovensky a anglicky, německá resumé. -- ISBN : (Vázáno) : Kč 480.00. -- ISSN : 0231-5823.
    I. Macháček, Jiří, 1971- II. Kouřil, Pavel, 1950-


    historická archeologie - Česko * archeologické výzkumy - Česko * archeologické nálezy - Česko * sborníky
    902:904(437.3)

Number of the records: 1