Number of the records: 1  

Sláva republice!

  1. Sláva

    Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu / Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela (edd.). -- Vydání první. -- Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018. -- 532 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile, portréty ; 24 cm. -- (České moderní dějiny ; 4). -- Poznámky pod čarou. -- Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík. -- Anglické resumé. -- ISBN : 978-80-200-2870-9 (Academia ; vázáno) : Kč 585.00. -- 978-80-87782-81-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR ; vázáno).
    I. Hájková, Dagmar, 1962- II. Horák, Pavel, 1983- III. Kessler, Vojtěch, 1985- IV. Michela, Miroslav, 1978-


    1918-1938 * svátky - Československo - 1918-1938 * státní svátky - Československo - 1918-1938 * Československo - společnost a politika * kolektivní monografie
    398 * 2-5 * 323.2 * 323

Number of the records: 1